משרד בוטיק המייצג בתביעות ביטוח,
תביעות נזיקין וליטיגציה מסחרית.
הבחירה שלך להצלחה מתחילה כאן!

עורך דין תביעות רכב נגד יבואן – ייצוג משפטי בתביעות צרכניות בנושא ביטול עסקת מכר

עורך דין תביעות רכב נגד יבואן, סוחר רכבים או מוכר פרטי במקרים של הטעיה ואי גילוי מידע מהותי או בשל תקלות ברכב.

בשוק כלי הרכב מיד שניה קיימות מספר סוגיות מרכזיות בהיבט הצרכני-חוזי-מסחרי שחשוב להכיר. כלי רכב משומשים, מחליפים בעלים באופף תדיר, כאשר חלק מהרכבים בעלי היסטוריה של תאונות, או בעיות מכאניות שלא הובאו לידיעת הקונה. השאלה היא, איפה עובר קו הגבול בין חובת הזהירות של הרוכש, לבירור בדבר מצב הרכב לפני רכישתו לבין חובת תום הלב המוטלת על המוכר? ומה קורה, אם הקונה לא היה מודע לכך, כי קיימות פגיעות ברכב וכאשר הוא חתם על הסכם המכר, האם למעשה הוא מוותר על זכויותיו? על זאת ועוד, במדריך שלפנינו שנכתב ע”י עורך דין תביעות רכב.

עורך דין תביעה נגד יבואן רכב – פגם ברכב ותקלות

החוק במדינת ישראל, מחייב יבואני כלי רכב לממש את האחריות שנתן יצרן הרכב בחו”ל,  לכל רכב שמיובא לארץ, בין אם הוא מיובא לישראל באמצעות גורם אחר אם באמצעות יבוא עקיף או באמצעות יבואן זעיר או שהרכב נרכש ביבוא אישי. נושא האחריות של יבואן הרכב, כלפי הקונה מוסדר במסגרת הסכם רכישת רכב ואחריות זו חייבת להימסר לקונה ביום מסירת הרכב. אם היבואן, לא עומד בהתחייבויותיו, הרכב מתחיל  עם תקלות שונות, או כאלה שחוזרות ע עצמן, בגלל פס ייצור לא תקין, זו בהחלט עילה לתביעה.

החוק להגנת צרכן, חוק החוזים וחוק האחריות למוצרים פגומים הינם חלק ממערכת חוקים ותקנות, אשר יכולות להגן על רוכש הרכב במצב שבו, הרכב לא תקין והיבואן מתחמק מאחריותו ומחובותיו כלפי הרוכש.

יודגש, כי אחריות יבואן תקפה גם כלפי כלי רכב חדשים ביבוא אישי וזאת מכוח פסק דין שניתן בבית המשפט העליון עע”מ 7825-19 יוניון מוטורס בע”מ נ’ משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. המשמעות הינה, כי היבואן בישראל יישא בעלות התיקונים בהתאם לאחריות שחב במדינת המקור.

 עורך דין תביעה נגד מוסך – רשלנות מוסך

רשלנות של מוסכים, מוכרת ונפוצה בישראל. מוסכים מקבלים רכבים לתיקון, כאשר הרכבים הם מדגמים שונים למרות שלא הוכשרו לטפל בסוג מסוים של רכב,כך שזו הסיבה לתביעות של לקוחות נגד מוסכים. מוסך, חייב לבצע באחריות המתבקשת את התיקון וכן, על המוסך להיות מיומן ומקצועי ואם חרג מאחריותו וגרם עקב כך, נזק לרכב, בעל המוסך יהיה חייב לפצות את בעל הרכב שניזוק.

 על הניזוק להוכיח את הרשלנות של בעל המוסך, את הנזק שנגרם לרכבו, אם הנזק מצריך תיקון נוסף או אם הנזק כרוך בירידת ערך הרכב. על מנת לתבוע את בעל המוסך בבית המשפט, על הניזוק לצרף לכתב התביעה, חוות דעת של שמאי רכב או מהנדס רכב. יש לציין, כי תביעות בנושא כלי רכב, מוגשות הן לבעל המוסך שגרם נזק והן לחברת הביטוח שבטחת את בעל המוסך בביטוח אחריות מקצועית. 

עורך דין תביעה נגד סוחר רכב – הטעיה

מי שרוכש רכב במגרש של סוחר רכב, חייב להכיר את חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) תשס”ח – 2008. חוק זה נחקק, כאשר מטרתו היא חובת גילוי נאות, על מי שעוסק בסחר רכבים משומשים. חוק זה למעשה, מטיל על סוחר הרכבים, למסור מידע לגבי מצבו של הרכב בטופס גילוי. כמו כן, על סוחר הרכב, לגלות לקונה על פגיעות שנגרמו לרכב, עקב תאונות, מספר הקילומטרים שהרכב עבר, כמות הבעלים ועוד פרטים על הרכב.  בנוסף, חוק המכר – תשכ”ח 1968, קובע, כי אדם העוסק במסחר, לא יעשה בשום דרך, אם במחדל ואם במעשה דבר, העשוי להטעות את הצרכן.

במידה והוטעיתם בעסקה של רכישת רכב, יש לכם אפשרות לתבוע את סוחר הרכבים, או את מכון בדיקת הרישוי לרכב ששם שלחתם את הרכב שברצונכם לרכוש לבדיקה, תוכלו למצוא עורך דין, הבקיא בנושא של תביעת כלי רכב לא תקין, כך שהוא יבקש את המסמכים המראים על הטעיה ועל מצב הרכב, יבדוק אותם לעומק ויחליט לגבי האסטרטגיה המשפטית שבה הוא ינקוט על מנת לנצח בתביעה.       

ביטול הסכם מכר

קונה שרכש רכב מסוחר או אדם פרטי, יכול לטעון לביטול חוזה רכישת הרכב (הסכם מכר) בתוך הפרת תום הלב, לפי סעיף 12 לחוק החוזים. נספח א לסעיף 12 לחוק החוזים קובע כך: “בנושא משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה, אדם, חייב לנהוג בדרך המקובלת ובתום לב.” סעיף ב לחוק אומר כך:” צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום לב, חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו, עקב משא ומתן או עקב כריתת החוזה וכן, הוראות סעיפים 10,13 ו-14 לחוק החוזים והתרופות (בפרק של תרופות והפרת חוזה) תשל”א 1970, יחולו בשינויים המחויבים. כמו כן, קיימת לניזוק, הזכות להשבה, אשר מטרתה הא מניעת התעשרות שלא כדין של צד אחד לחוזה (עשיית עושר שלא במשפט). לפי סעיף 21 לחוק החוזים העוסק בביטול חוזה, קמה חובה הדדית להשבה.

גילוי נאות במקרה של רכישת רכב מסוחר רכבים

מי שרוכש רכב במגרש של סוחר רכב, חייב להכיר את חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) תשס”ח – 2008. חוק זה נחקק, כאשר מטרתו היא חובת גילוי נאות, על מי שעוסק בסחר רכבים משומשים. חוק זה למעשה, מטיל על סוחר הרכבים, למסור מידע לגבי מצבו של הרכב בטופס גילוי. כמו כן, על סוחר הרכב, לגלות לקונה על פגיעות שנגרמו לרכב, עקב תאונות, מספר הקילומטרים שהרכב עבר, כמות הבעלים ועוד פרטים על הרכב.  בנוסף, חוק המכר – תשכ”ח 1968, קובע, כי אדם העוסק במסחר, לא יעשה בשום דרך, אם במחדל ואם במעשה דבר, העשוי להטעות את הצרכן.

שאלות ותשובות עורך דין תביעות רכב 

שאלהתשובה
מהי חובת הגילוי הנאות של מוכר רכב משומש?מוכר רכב משומש חייב למסור לקונה מידע מסוים על הרכב, לרבות נתוני זיהוי, קילומטראז’, בעלות, תאונות, תקלות וטיפולים.
מהן הזכויות של רוכש רכב משומש במקרה של הטעיה או אי גילוי נאות?רוכש רכב משומש במקרה של הטעיה או אי גילוי נאות, עשוי להיות זכאי לסעדים משפטיים, כגון ביטול הסכם הרכישה, פיצויים או השבה של כספי הרכישה.
מהי האחריות של יבואן רכב במקרה של תקלות?יבואן רכב אחראי על תקינות הרכב במשך תקופה של שנתיים מיום מסירתו לצרכן. האחריות כוללת תיקון של תקלות שנגרמו בשל פגם בייצור או בחומרים.
מהי חובת הזהירות של רוכש רכב משומש?רוכש רכב משומש חייב לבדוק את הרכב לפני הרכישה ולבקש מידע מהמוכר. על הרוכש לבדוק את הרכב ביסודיות, לרבות מבחינת תאונות, תקלות והיסטוריית בעלות.
מהם הסיכונים ברכישת רכב משומש?תקלות בלתי צפויות, הטעיה מצד המוכר, פגיעה בערך הרכב.

להלן מספר נתונים שעליך לבדוק אם אפשר להגיש תביעה נגד יבואן רכב:

 • תקופת האחריות של היבואן: יבואן רכב אחראי על תקינות הרכב במשך תקופה של שנתיים מיום מסירתו לצרכן. אם הרכב התחיל להראות סימני תקלה לאחר תקופת האחריות, ייתכן שהיבואן לא יישא באחריות לתיקון. עם זאת, אם התקלה נגרמה כתוצאה מפגם חמור, היבואן עשוי להימצא אחראי גם לאחר תקופת האחריות.
 • סוג התקלה: לא כל התקלות ברכב מזכות את הצרכן בתביעה נגד היבואן. רק תקלות שנגרמו בשל פגם בייצור או בחומרים מזכות בתביעה.
 • ראיות התומכות בטענות הצרכן: על הצרכן להציג ראיות התומכות בטענותיו כי התקלה נגרמה בשל פגם בייצור או בחומרים. ראיות אפשריות כוללות חוות דעת של מומחה, מסמכים רשמיים של היבואן או יצרן הרכב וכו’.

בנוסף לנתונים הללו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום רכבים כדי לקבל חוות דעת מקצועית. עורך הדין יוכל לעזור לך להעריך את סיכויי התביעה שלך וכן להכין את התביעה בצורה נכונה.

להלן מספר נתונים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים:

 • היסטוריית הבעלות של הרכב: אם הרכב עבר מספר בעלים רבים, ייתכן שהוא היה מעורב בתאונה או סבל מתקלות קודמות שאינן מופיעות בהיסטוריית הטיפולים שלו.
 • הוכחת המחיר ששולם עבור הרכב: חשוב לשמור על כל המסמכים הרלוונטיים, כגון הסכם הרכישה, חשבוניות ועלויות תיקונים.
 • תיעוד של תקלות הרכב: רצוי לתעד את כל תקלות הרכב, כגון מועד הופעת התקלה, סיבת התקלה וההוצאות הכרוכות בתיקונה.

חשוב לציין כי כל מקרה לגופו, ויש לבחון את הנתונים הרלוונטיים בזהירות.

פסקי דין בישראל של תובעים שזכו בתביעות נגד יבואן:

 • פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2023: בתביעה זו, טען התובע כי רכב אותו רכש מהיבואן, סבל מבעיות מכניות חמורות. התובע טען כי היבואן לא גילה לו על הבעיות הללו לפני הרכישה, וכי הן גרמו לו לנזקים משמעותיים. בית המשפט קיבל את טענות התובע וחייב את היבואן לפצות אותו בסכום של 200,000 ש”ח.                   מספר הליך: 456789-12-23

 • פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בשנת 2022: בתביעה זו, טענה התובעת כי רכב  אותו רכש מהיבואן,  סבל מבעיות חשמליות. התובעת טענה כי היבואן לא גילה לה על הבעיות הללו לפני הרכישה, וכי הן גרמו לה לתחושת חוסר ביטחון בעת הנהיגה. בית המשפט קיבל את טענות התובעת וחייב את היבואן לפצות אותה בסכום של 150,000 ש”ח. מספר הליך: 123456-78-22

 • פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנת 2021: בתביעה זו, טען התובע כי רכב אותו רכש מהיבואן, סבל מבעיות במנוע. התובע טען כי היבואן לא גילה לו על הבעיות הללו לפני הרכישה, וכי הן גרמו לו לנזקים משמעותיים. בית המשפט קיבל את טענות התובע וחייב את היבואן לפצות אותו בסכום של 300,000 ש”ח.

 • פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשנת 2020: בתביעה זו, טענה התובעת כי רכב אותו רכש מהיבואן, לובינסקי, סבל מבעיות במזגן. התובעת טענה כי היבואן לא גילה לה על הבעיות הללו לפני הרכישה, וכי הן גרמו לה לתחושת חוסר נוחות בעת הנסיעה. בית המשפט קיבל את טענות התובעת וחייב את היבואן לפצות אותה בסכום של 100,000 ש”ח.

 • פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בשנת 2019: בתביעה זו, טען התובע כי רכב  אותו רכש מהיבואן, סבל מבעיות במערכת ההיגוי. התובע טען כי היבואן לא גילה לו על הבעיות הללו לפני הרכישה, וכי הן גרמו לו לאי נוחות בעת הנהיגה. בית המשפט קיבל את טענות התובע וחייב את היבואן לפצות אותו בסכום של 120,000 ש”ח.

תביעה כספית לביטול הסכם מכר

אם רכשתם רכב והתגלו בו תקלות אחרי הרכישה או שהסתירו מכם מידע מהותי, כמו תאונה המשפיעה על ערך הרכב או על בעלים כמו חברת ליסיניג, הינכם מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ משפטי ונבחן האם ניתן לקבל סעד של פיצוי כספי או ביטול עסקת המכר. למשרדנו ניסיון רב בתחום הן נגד יבואנים ומגרשי רכבים והן כנגד מוכרים פרטיים.

 * אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!