משרד בוטיק המייצג בתביעות ביטוח,
תביעות נזיקין וליטיגציה מסחרית.
הבחירה שלך להצלחה מתחילה כאן!

עורך דין נזקי צנרת, מים ורטיבות – ייצוג משפטי ומדריך לקבלת פיצוי כספי

האם הדירה שלך נפגעה מנזקי צנרת? אם כן, אתה עלול להיות זכאי לפיצוי בסכום גבוה. אך חשוב להתייעץ עם עורך דין לנזקי צנרת בהקדם האפשרי, כדי להגדיל את סיכוייך לקבל את המגיע לך.

עורך דין נזקי צנרת נגד חברות ביטוח

בתחום הביטוחים, כחלק מפוליסת ביטוח דירה, ישנם סעיפים המתייחסים לנזקי רטיבות, צנרת והצפות. סעיפים אלו מאפשרים למבוטחים לקבל פיצוי מחברות הביטוח במקרים בהם הנכס שלהם ניזוק בשל נזקים אלו. בלא מעט מקרים חברות הביטוח מנסות להתנער מאותם סעיפים. דבר המוביל את המבוטחים לפנות לעורך דין נזקי רטיבות עורך דין נזקי צנרת ורטיבות או עורך דין נזקי הצפה.

כמו כן, קיימים מצבים בהם המבוטח פונה אל חברת הביטוח ומדווח על מקרה הביטוח וחברת הביטוח שולחת אנשי מקצוע מתוך רשימת בעלי מקצוע מומלצים העובדים בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח ופועלות לתיקון הנזקים, כאשר לא פעם מדובר בתיקון חלקי וארעי ואשר לא בהכרח משיב את המצב לקדמותו.

עורך דין נזקי צנרת מים ורטיבות

נזקי מים, כאמור, יכולים להתבטא במספר אופנים ולהביא לפגיעה חמורה ומשמעותית בדירה ולרכוש שבה עד לכדי מצב שעלול להביא לאבדן הנאה מהנכס ולדירה שאינה ראויה למגורים. במקרים רבים, מדובר בדירות ישנות (לא מחייב, אבל בשל גיל הצנרת והבלאי סביר יותר ושכיח למצוא נזקים בנכסים אלו) ולא פעם נוצר נזק רטיבות מצנרת.

נזק שמקורו בנזילה הגורם רטיבות והצפה בדירה נגרם כתוצאה מכשל במערכת צנרת ישנה שניזוקה בשל בלאי של שנים מבלי שטופלה או הוחלפה.

ייתכן, אף וקיים כשל איטום (ניתן לראות נזקים כאלו בתקרת הדירה הממוקמת מתחת לחדר הרחצה (המקלחת) או המטבח של דירת השכן. הדבר קורה לא פעם בבנייני מגורים, כשנזק רטיבות בדירה עליונה מביא לפגיעה רחבה ומשמעותית גם בדירה הממוקמת מטה.

זאת ובנוסף, קיימים מקרים של נזקי צנרת שהינם רכוש של נציגות הבית המשותף או כשלי איטום חיצוני של מעטפת הבניין ואלו גורמים נוספים להיווצרות נזקי רטיבות ונזקי צנרת ומים.

נזק צנרת ורטיבות – מי הגורמים האחראיים?

 • בעל הנכס ממנו נמלטים המים כתוצאה מנזקי צנרת או איטום.
 • נציגות בית משותף -במקרים של הימלטות מים מצנרת הבניין המשותף.
 • חברת הבנייה – אם נזקי הצנרת נגרמו כתוצאה מרשלנות של חברת הבנייה בעת הקמת הנכס, החברה תהיה אחראית לתיקון הנזק.
 • חברת הביטוח – אם לנכס יש ביטוח דירה, חברת הביטוח עשויה לכסות את עלות תיקון הנזק.
 • השכן – אם הנזילה נגרמה כתוצאה מרשלנות של השכן, השכן יהיה אחראי לתיקון הנזק.

נזק מים ורטיבות – איתור וטיפול ראשוני

נזק רטיבות מהווה גורם משמעותי לפגיעה חמורה בנכסים ודירות, כשגם לגבי נזקים אלו חשוב לדאוג לכיסוי ביטוחי.

קיימים כמובן סימנים בולטים להיווצרות סימני רטיבות. זיהוי הסימנים המוקדמים וטיפול בהם יאפשר לטפל בבעיית הרטיבות בשלב התחלתי ובכך להימנע מנזק רחב, עמוק ומשמעותי.

סימנים מקדימים לרטיבות יכולים להתבטא בעלייה משמעותית בחשבון המים, בהתקלפות של טיח או צבע מהקירות, בתופעות של התקפלות חלקים והיווצרות של חלקים “רכים” על גבי הקירות, היווצרות ריח של עובש, היווצרות כתמי רטיבות וכמובן היווצרות שלוליות בחללי הדירה.

חשוב בשלב הראשון, לאתר את מקור הנזילה והימלטות המים ולוודא תיקון הצנרת או האיטום ככל ונדרש לעשות כן על ידי בעלי מקצוע.

נזקי מים ורכוש הערכת נזקים ואיתור הנזילות

הדרך המומלצת לטיפול בתביעה לנזקי רכוש ורטיבות, הינה באמצעות אנשי מקצוע מומחים לאינסטלציה ואיתור נזילות, המשתמשים באמצעים טכנולוגיים ומתקדמים לאיתור נזילות ונזקי צנרת. בטרם הגשת התביעה יש לבחון היטב, מהו מקור הנזילה ולקבל דו”ח איתור נזילות מפורט לאחר ביצוע בדיקות מקיפות.

בנוסף, יש לדאוג לחוות דעת מהנדס וכן חוות דעת שמאי על מנת שיעריכו ויאמדו את היקף הנזקים, היקף עבודות השיקום והיקף הנזק ושיעורו. ללא תימוכין של חוות דעת אלו וצירופן לכתב התביעה, לא ניתן להוכיח את הנזקים וייתכן והדבר יוביל לדחיית התביעה.

פיצוי נזקי רטיבות

במסגרת ביטוח דירה עליו אנו חותמים מול חברת הביטוח, חשוב לוודא כי בפוליסה קיימת התייחסות למקרים של נזקי צנרת המזכים לתשלום תגמולי ביטוח בגין נזקי רטיבות וצנרת. עורכי דין ממליצים לוודא ואף להתעקש שבמסגרת אותה פוליסה יוגדרו ויפורטו מהם בדיוק נזקי רטיבות לגביהם אתם מכוסים.

כך למשל, רוב הפוליסות הקיימות בשוק הביטוח לא מכסות נזקי איטום או נזקים הנוצרים ממי גשמים.

במקרים ובהם מדובר על פוליסת ביטוח על דירה בבניין מגורים או בדירה פרטית הסמוכה פיזית לדירה אחרת, חשוב לכלול במסגרת נזקי הרטיבות גם ביטוח עבור נזקי רטיבות שמקורם מדירת השכנים. זאת בעבור מקרים בהם יטענו חברות הביטוח כי הם אינם מכסים נזקי רטיבות שמקורם מנכס הסמוך לדירה אותה ביטחתם.

פיצוי כספי במקרה של  נזקי צנרת והצפה

לצד נזקי רטיבות חשוב שפוליסת הביטוח על הדירה תכלול גם כיסוי בעבור נזקי צנרת והצפה. ביטוח עבור נזקי צנרת חשוב ומשמעותי במקרים ובהם מדובר על ביטוח דירה שבה קיימת צנרת ישנה שלא הוחלפה ותחזוקה לאורך השנים לקה בחסר. יש וכיסוי על הצנרת יביא לתשלום גבוה יותר על פוליסת הביטוח, אך הוא יבטיח לכם כי גם בנזקים שמקורם באותה צנרת ישנה דירתם מכוסה.

בכל הנוגע לנושא ההצפות, הדבר רלוונטי ומשמעותי במקרים ובהם מדובר על ביטוח על דירת קרקע. מדובר על דירות החשופות יותר למפגעי הצפה, לבטח בתקופת החורף כשכמות המשקעים יכולה להיות רחבה ולהביא להצפה בחצר או באחד מחללי הבית.

גם כאן, מדגיש עורך דין נזקי רטיבות וצנרת, כי במסגרת פוליסת הביטוח חשוב שיוגדרו המקרים השונים אשר יכסו מקרים של הצפה, בין אם מדובר על הצפה שנוצרה בשל ירידת משקעים מסיבית, בשל פיצוץ של צינור במסגרת הדירה או מחוצה לה, בדליפה מהגג או כל סיטואציה אחרת.

התנהלות מול חברת ביטוח לפיצוי

בין אם מדובר במקרה של פיצוי מחברת הביטוח והפעלת הפוליסה ובין אם מדובר בתביעה נגד צד שלישי חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין נזקי רכוש, על מנת שיסייע בידכם להתנהל אל מול חברת הביטוח או הצד השלישי עד לקבלת מלוא סכום הפיצוי והשיפוי אליו אתם זכאיים.

המלצה נוספת שחשוב ליישם, הוא איסוף, תיעוד ושמירה על כל המסמכים הרלוונטיים בטרם הגשת התביעה, החל מחשבוניות תיקון, חוות דעת, צילומי הנזק ומקור המפגע, דו”ח איתור נזילות, הערכות שמאי וכו’.

איך אפשר לדעת אם אפשר להגיש תביעה נזקי צנרת?

 • האם יש לך ביטוח דירה? אם כן, חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה כדי לוודא כי נזקי צנרת מכוסים בפוליסה. אם לא, תצטרך לשקול להגיש תביעה נגד גורם אחר, כגון חברת הבנייה או בעל הדירה מעלך.
 • מהו מקור הנזילה? עליך לאתר את מקור הנזילה כדי להגיש תביעה יעילה. אם המקור הוא בנכס שלך, תצטרך להוכיח כי אתה לא אחראי לנזילה. אם המקור הוא בנכס של צד שלישי, תצטרך להוכיח כי הצד השלישי אחראי לנזילה.
 • מהו היקף הנזק? עליך להעריך את היקף הנזק כדי להגיש תביעה סבירה. הנזק כולל את עלות התיקון, את אובדן השימוש בנכס ואת הנזקים שנגרמו לרכוש.

עורך דין נזקי צנרת שאלות ותשובות?

מהם הגורמים הנפוצים לנזקי צנרת?הגורמים הנפוצים ביותר לנזקי צנרת הם: בלאי, חלודה, קורוזיה, סדקים, תקלות מכניות ופגיעה חיצונית.
אילו סימנים מעידים על נזקי צנרת?סימנים נפוצים לנזקי צנרת כוללים: כתמים שחורים או אדומים על הקירות, תקרה או הרצפה, עובש, ריח לא נעים, עלייה בחשבון המים, ירידה בלחץ המים ורעשים מוזרים מהצינורות.
מה עלי לעשות אם אני מבחין בסימנים לנזקי צנרת?אם אתה מבחין בסימנים לנזקי צנרת, עליך לפנות לאינסטלאטור בהקדם האפשרי כדי לאתר ולתקן את מקור הנזילה.
מהו היקף הפיצוי שניתן לקבל בגין נזקי צנרת?היקף הפיצוי שניתן לקבל בגין נזקי צנרת נקבע בהתאם לנסיבות המקרה, לרבות חומרת הנזק, עלות התיקון והנזקים שנגרמו לרכוש.
האם ביטוח דירה מכסה נזקי צנרת?במקרים רבים, ביטוח דירה מכסה נזקי צנרת, אך חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה כדי לוודא כי הנזקים שבהם אתה זכאי לפיצוי מכוסים בפוליסה.
מה עליי לעשות אם חברת הביטוח שלי מסרבת לשלם פיצוי בגין נזקי צנרת?אם חברת הביטוח שלך מסרבת לשלם פיצוי בגין נזקי צנרת, אתה יכול לפנות לעורך דין נזקי רכוש שיסייע לך לקבל את הפיצוי המגיע לך.

חשוב לציין כי אלו הן רק שאלות נפוצות ותשובות כלליות. ייתכן שהמקרה שלכם יהיה שונה, ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין נזקי צנרת כדי לקבל ייעוץ ספציפי לנסיבות שלך.

הנה 3 סיבות משכנעות מדוע כדאי להסתייע בשירות של עו”ד לנזקי צנרת:

 1. עו”ד לנזקי צנרת מנוסה בתחום ויודע כיצד להתמודד עם חברות ביטוח וגורמים אחרים. הוא יכול לסייע לך להבין את זכויותיך ולדרוש את הפיצוי המגיע לך.
 2. עו”ד לנזקי צנרת יכול לעזור לך לאסוף את המסמכים והראיות הדרושים להגשת תביעה מוצלחת. הוא יכול גם לייצג אותך בהליכים משפטיים, אם הדבר יידרש.
 3. עו”ד לנזקי צנרת יכול לעזור לך להימנע מטעויות שעלולות לפגוע בתביעתך. הוא יכול להנחות אותך כיצד לפעול בצורה נכונה, כדי להגביר את סיכוייך לקבל פיצוי מלא.

אם הינכם מעוניינים בליווי וייעוץ משפטי במקרה של נזקי צנרת, נזקי רטיבות לרכוש ולדירה, בין אם כנגד חברת ביטוח או צד שלישי צרו עמנו קשר ואנו נפעל להשגת הפיצוי הכספי המקסימלי בין הנזקים שנגרמו למבנה הדירה ולרכוש.

עו”ד ששי לב המוביל את המשרד מייצג מבוטחים ובעלי דירות ורכוש שניזוקו ופועל כנגד חברות הביטוח וכנגד צדדים שלישיים ומנהל את ההליך בצורה המקצועית והטובה ביותר בכדי להשיג עבורכם את הפיצוי לו אתם זכאים.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי שימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!