fbpx

מדריך להגשת תביעה לנזקי רכוש לרכב​

תביעת נזקי רכוש לרכב – עורך דין נזקי רכוש לרכב

במידה והייתם מעורבים בתאונת דרכים ונגרם לכם נזק לרכב, עומדת לכם עילת תביעה בגין נזקי רכוש לרכב. עילת התביעה הינה עילה נזיקית בהתאם לפקודת הנזיקין ומכוונת כלפי גורמי הנזק: נהג הרכב ו/או בעל הרכב (ככל ולא ידועה זהות הנהג) או לחילופין כנגד חברת הביטוח בה מבוטח צד ג’ (נהג הרכב הפוגע).

האם להפעיל את הפוליסה של הביטוח רכב שלי ?

אם הינכם מבוטחים בחברת ביטוח בפוליסה לביטוח מקיף לרכב, הרי שאתם יכולים לפנות את חברת הביטוח ולדווח על התאונה ולפנות אל מוסך שבהסדר לתיקון הרכב, לאחר בדיקת שמאי רכב, אשר יאמוד את הנזקים.

במקרה כזה, חברת הביטוח תשלם לכם את הפיצוי, בכפוף לעמידה בתנאי הפוליסה ותקזז את סכום ההשתתפות העצמית וסכומים נוספים בהתאם להוראות הפוליסה. ייתכן, כי הפעלת הפוליסה תייקר בעתיד את דמי הביטוח של הפוליסה ועליכם לקחת זאת בחשבון.

האם להגיש תביעה נגד נהג צד ג’ או חברת הביטוח שלו?

במקרים שבו הינכם לא מעוניינים להפעיל את הפוליסה או שאין לכם ביטוח מקיף, באפשרותכם להגיש תביעת נזקי רכוש לרכב כנגד נהג הרכב ו/או הבעלים של הרכב וכן כנגד חברת הביטוח של נהג רכב צד ג’. במקרה שבו, לנהג הפוגע ביטוח צד שלישי או ביטוח מקיף, אין ברירה אלא להגיש תביעה כנגד נהג הרכב והבעלים של הרכב (בעיקר במקרים שזהותו לא ידועה). 

מה האפשרויות להגשת תביעה נגד נהג רכב צד ג‘?

באפשרותכם להגיש תביעה נזיקית וכספית בבית משפט לתביעות קטנות ואולם במקרה זה, הינכם מוגבלים עד לגובה סכום תביעה בסכום של 34,000 ₪ או לחילופין להגיש תביעה בבית משפט באמצעות עורך דין לתביעה בסדר דין מהיר או תביעה בסדר דין רגיל בהתאם לסכום הנזק. ככלל כל תביעה בסכום של עד 75,000 ₪ תידון בסדר דין מהיר.
חשוב להדגיש, כי בכל מקרה מוטלת עליכם החובה להוכיח את האחריות של צד ג’ להתרחשות התאונה וכן להוכיח את הנזקים שנגרמו לרכבכם, היקפם ושיעורם.

הגשת התביעה בבית המשפט אפשרית מאחר וקיימת עילת תביעה ישירה כנגד המזיקים בהתאם לפקודת הנזיקין, כאשר ברוב המקרים ידון ההליך במסגרת תביעת רכוש לרכב בבית המשפט על מנת לקבל את הפיצויים וההפסדים שנגרמו. 

חשוב להדגיש, כי גם אם הופעלה הפוליסה בחברת הביטוח, הינכם זכאיים לשיפוי בגין ההפסדים העקיפים שנגרמו לכם, בין היתר: השתתפות עצמית, הפסד הנחצ העדר תביעות, ימי עבודה, הוצאות נסיעה, השכרת רכב חלופי ועוד. הפסדים אלו מומלץ להגיש באמצעות עורך דין לנזקי רכוש לרכב.

בית משפט לתביעות קטנות

תביעה קטנה היא תביעה המוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות, אשר מעניק גישה נוחה, קלה ובערך נמוך לערכאות שיפוטיות. ניתן להגיש תביעה מסוג זה עד לסכום של 34,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2020 כאשר סכום זה משתנה מעת לעת).

בבית משפט לתביעות קטנות, ניתן להגיש תביעה באופן עצמאי ומבלי להיעזר בשירותיו של עורך דין וככלל, ניהול ההליך כולו הוא בין הצדדים עצמם, כאשר בסמכות בית המשפט להכריע במחלוקת ולקבוע את האחריות לתאונה ואת סכום הנזק.

האם להגיש תביעה קטנה יתרונות וחסרונות

תביעה קטנה היא תביעה המוגשת לבית המשפט לתביעות קטנות, אשר מעניק גישה נוחה, קלה ובערך נמוך לערכאות שיפוטיות. ניתן להגיש תביעה מסוג זה עד לסכום של 34,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2020 כאשר סכום זה משתנה מעת לעת).

אחד היתרונות של בית משפט לתביעות קטנות הינו להגיע להכרעה במחלוקת שבין הצדדים בדרך המהירה והמועילה ביותר. הדיון בבית משפט אמור להיות קצר וממוקד ועל פי החוק, בית המשפט לתביעות קטנות יכול לחרוג מסדרי הדין שנוהגים בבתי משפט רגילים.
יתרון נוסף, הינו גובה אגרת משפט נמוכה ביחס להליכים אחרים.
מנגד, הגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות ללא ייצוג משפטי, עלולה לפגוע בהצלחה של סיכוי התביעה.

 לא פעם, אנשים מן השורה, נאלצים להתמודד עם נציגי חברות ביטוח וחברות גדולות שונות במשק, שהינם שחקנים חוזרים. אמנם לא מדובר בעורכי דין, אלא בנציגים שהינם מיומנים ובמקרים אלו, ייתכן שפערי הידע ייטו את הכף נגדכם, ולא תקבלו את הפיצוי לו הינכם ראויים.

בנוסף, הגשת התביעה כרוכה בבירוקרטיה רבה. מעבר להכנת והגשת טופס כתב התביעה, יש לצרף את כלל הטפסים המבססים את עילת התביעה. לצד זאת, במידה והנתבע לא יקבל את כתב התביעה, אשר ישלח אליו מטעם בית המשפט, יהא עליכם לדאוג למסירתו במסירה אישית כדין.

 

מדריך להגשת תביעה של נזקי רכוש

תביעה של נזקי רכוש היא תביעה משפטית המתבססת על דיני הנזיקין, במסגרתה תובע אדם או חברה פיצויים בגין נזק שנגרם לרכושם על ידי צד שלישי.

תנאי סף להגשת תביעה

על מנת להגיש תביעה של נזקי רכוש, יש לעמוד בשני תנאי סף:

  1. קיומו של נזק – על הנזק להיות נזק פיזי לרכוש, כגון פגיעה, אובדן או ירידת ערך.
  2. אחריות המזיק – על המזיק להיות אחראי לנזק, כלומר לנהוג בחוסר זהירות או ברשלנות, או לגרום לנזק במתכוון.

הליכי הגשת התביעה

הליכי הגשת תביעה של נזקי רכוש מתחלקים לשלושה שלבים:

  1. הגשת כתב התביעה – כתב התביעה הוא המסמך המשפטי הראשון המוגשה לבית המשפט, ובו מפרטים התובע את טענותיו בדבר הנזק שנגרם לו, את האחריות של המזיק, ואת הפיצויים המבוקשים.
  2. הדיון בתביעה – הדיון בתביעה מתקיים בפני שופט או מותב, ובמסגרתו מציגים הצדדים את ראיותיהם.
  3. פסק הדין – לאחר הדיון, השופט או המותב מכריזים על פסק הדין, ובו קובעים את זכותו של התובע לפיצויים, ואת גובה הפיצויים.

הפיצויים שניתן לקבל בתביעת נזקי רכוש

הפיצויים שניתן לקבל בתביעה של נזקי רכוש כוללים את עלות התיקון או ההחלפה של הרכוש שניזוק וכן ירידת ערך לרכב, ואת הפסדים כספיים שנגרמו כתוצאה מהנזק, כגון הפסד ימי עבודה או הפסד רווחים.

האם כדאי להגיש תביעה באמצעות עורך דין נזיקין ?

הגשת תביעה באמצעות עורך דין נזקי רכוש לרכב הינה הדרך המומלצת והיעילה ביותר כדי להשיג את הפיצוי המקסימאלי לו הינכם זכאים.
ראשית, עצם ניהול ההליך והייצוג המשפטי באמצעות עורך דין לנזיקין, המתמחה והמיומן בניהול הליך משפטי, זאת מאחר וניהול הליך משפטי דורש זמן, משאבים וידע וכל זאת כדי להבטיח ולהביא למימוש זכויותיכם באופן מלא על פי כל דין.
שנית, עורך הדין יהא אחראי, להכנת התביעה, להגשתה ומסירתה לנתבעים, ידאג לצרף את הראיות הנדרשות ולבקש את הסעדים והפיצויים לו הינכם זכאים ולהכין אתכם לקראת הדיון ובכל הנדרש עד לסיומו של ההליך בפשרה או בפסק דין.

לסיכומו של דבר, מומלץ ורצוי להגיש תביעה לנזקי רכוש לרכב, באמצעות עורך דין נזיקין – נזקי רכוש לרכב, אשר ידאג לנהל את ההליך המשפטי עבורכם וידאג לכם לפיצויים ולהפסדים שנגרמו לכם.עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

 

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!
ייעוץ ראשוני והערכת שווי התביעה

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות>>>

ששי לב עוד