תאונת דרכים אופניים חשמליים

נקלעת לתאונת דרכים עם אופניים חשמליים? פגעת ברוכב אופניים חשמליים במהלך נסיעה ?? כדאי לדעת, כי קיימת חקיקה ופסיקה של ביהמ”ש העליון, כדי להסדיר את המצב המשפטי ובין היתר, נקבע כי אופניים חשמליים אינם כלי רכב ממונע ובהתאם לכך קיימות השלכות משפטיות שחשוב לדעת ולהכיר.

מהי ההגדרה של אופניים חשמליים? האם יש הבדל מאופניים רגילים?

האופניים החשמליים הצטרפו אל הכבישים הסואנים והצפופים ויתר כלי הרכב באזור העירוני והעמוס ממילא. מדובר באופניים בעלי מנוע עזר חשמלי, אשר מגיעים למהירות גבוהה ולנסיעה למרחקים ארוכים. ההבחנה בין אופניים רגילים לחשמליים נעוצה בעובדה, כי באופניים חשמליים מותקן מנוע עזר.

המחוקק בישראל הגדיר ב תקנות התעבורה (תקנות מס’ 123-134) תקנות מיוחדות לרוכבי אופניים ותלת אופן. במסגרת תקנות אלו מגדיר המחוקק בישראל את האופניים החשמליים להם מנוע עזר שהספקו אינו עולה על 250 וואט, כשאותו מנוע מופעל באמצעות דוושות האופניים וכוחו יורד על עליית מהירות האופניים מעל ל-25 קמ”ש (תיקון מס’ 12 – תשע”ד 2014).

ביתר התקנות מוגדרים המקומות המיועדים לרכיבה, הציוד הנדרש לרכיבה בטוחה, אמצי עזר נדרשים וכן אביזרי תאורה, על מנת שניתן יהיה לזהות את רוכבי האופניים בשעות החשכה והלילה.

מה קבע בית המשפט העליון ביחס לאופניים חשמליים?

ביום 12.10.2020 ניתן פסק דין רע”א 7451/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז”ל נ’ וליד דרויש בבית המשפט העליון בנושא האופניים החשמליים, שם נקבע ברוב קולות, כי אופניים חשמליים אינם נחשבים לרכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ז-1997 (“חוק הפלת”ד”). 

בית המשפט ניתח את הגדרת “רכב מנועי” באשר לסוגיית האופניים החשמליים וזאת בהתאם לחוק הפלת”ד ומשיקולי מדיניות פסק, כי אופניים חשמליים אינם עונים על ההגדרה של רכב מנועי, מאחר ואופניים חשמליים עונים רק על אחד מיסודות ההגדרה – “רכב הנע בכוח מכני”. לשיטתו של ביהמ”ש העליון, מנוע האופניים הוא מנוע עזר, אשר מתווסף על שלדת האופניים ותפקידו לסייע לרוכב בפעולת הדיווש. כמו כן, מאחר ואין חובה לאחוז ברישיון נהיגה על פי תקנות התעבורה, וכן חובת רכישת ביטוח על-פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל-1970, הרי שאין לראות אופניים חשמליים כרכב מנועי.

עוד יצוין, כי הוגשו מספר ערעורים ובקשות לדיון נוסף בביהמ”ש העליון, בהרכב של שלושה שופטים ושם נדחתה הבקשה לדיון נוסף ופסק הדין נותר על כנו. ביהמ”ש מתייחס לעניין המדיניות המשפטית וקובע, כי מדובר בשיקולי מדיניות אשר מחייבים את המחוקק להסדיר את הנושא המשפיע על ענף התחבורה והביטוח בפרט.

את מי ניתן לתבוע במקרה של תאונת דרכים עם אופניים חשמליים?

תאונהאופניים חשמליים אינם רכב מנועי
אופניים – הולך רגלהולך הרגל יכול לתבוע תביעה נזיקית
אופניים תאונה עצמיתרוכב האופניים אינו זכאי לפיצוי
רכב – אופנייםרוכב האופניים זכאי לפיצוי ממבטחת הרכב המנועי

האפשרות לתביעה לפיצויים במסגרת תאונת דרכים בה היו מעורבים אופניים חשמליים תלויה במספר משתנים אליהם מתייחס החוק בישראל. כך, למשל, בתאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה ואף תוך כדי עבודה, התביעה לפיצויים תוגש אל המוסד לביטוח לאומי ובמקרים בהם מדובר על בני נוער יזכו הנפגעים הצעירים לפיצוי במסגרת הביטוח של המסגרת החינוכית לה הם שייכים “פוליסת תאונות אישיות לתלמידים”.

מה קורה במקרה של תאונה בין אופניים חשמליים ורכב?

קביעת בית המשפט ביחס להגדרת האופניים החשמליים ככלי רכב לא מנועי משמעות רבה בכל הנוגע למקרים של תאונות דרכים בין רוכבי אופניים חשמליים לרכב מנועי ובמקרים אלו ייחשב רוכב האופניים החשמליים כהולך רגל בכל הנוגע לפיצויים המגיעים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. המשמעות הינה כי רוכב האופנים זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה (ביטוח החובה).

בתביעה מסוג זה אין נפקות בשאלת האחריות לתאונה והניזוק זכאי לקבלת פיצויים בגין אבדן ימי עבודה, כאב וסבל, נכות ואף פיצוי בגין נזקים עתידיים.

מה קורה במקרה של תאונת דרכים בין אופניים חשמליים להולך רגל?

במקרים בהם התרחשה תאונה בין אופניים חשמליים להולך רגל, מדובר בתביעת נזיקין ולכן מדובר בסיטואציה שלא תמיד מיטיבה עם הולך הרגל מאחר והוא לא זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אלא עליו להגיש תביעה אזרחית נזיקית כנגד רוכב האופניים.

לעיתים, הולך הרגל הנפגע יכול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי ואף ללא כל פיצוי. בניגוד לתביעה לפי חוק הפלת”ד, הולך הרגל יצטרך להוכיח את האחריות של רוכב האופניים לגרם התאונה, ככל ורוכב האופנים רכש כיסוי ביטוחי, ייתכן ויהיה קל יותר להיפרע ולקבל פיצוי מחברת הביטוח, המבטחת של רוכב האופניים.

נזק גוף או רכוש לרוכב אופניים במקרה של מפגע בכביש

במקרים בהם רוכב אופניים חשמליים נפגע בתאונה בשל כשל בתשתיות או מפגע בכביש, יכול אותו רוכב לתבוע את העירייה או הרשות המקומית בתביעה אזרחית נזיקית. במקרים אלו, בהם יגיע בית המשפט למסקנה, כי התאונה הייתה נמנעת אם אותו כשל או מפגע לא היה קיים ולא הוסר, יזכה רוכב האופניים לפיצוי רחב בהתאם לנזקים אותם הוכיח בבית המשפט.

תאונת אופניים חשמליים כתאונת עבודה

במקרים של תאונת דרכים בה מעורב אופניים חשמליים בדרך, במהלך ובחזרה מהעבודה יכול הנפגע בתאונה להגיש תביעה, באמצעות עורך דינו, לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי עבור הכרה בפגיעה זו כתאונת עבודה.

הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונת דרכים זו כתאונת עבודה יאפשרו לנפגע לפיצויים עבור 91 ימי מחלה ואולי אף לפיצויים נוספים הן מהמוסד לביטוח לאומי והן לפיצויים נוספים מחברות הביטוח בהתאם לפוליסות הביטוח בהם הוא מבוטח.

תאונת אופניים חשמליים לילדים ונוער עד גיל 18

ילדים ובעיקר בני נוער עושים שימוש תדיר באופניים חשמליים, כשחלק ניכר מהם נעזר בהם בכל יום בהגעה וחזרה מבית הספר.

אותם ילדים ובני נוער השייכים למסגרת חינוכית זוכים לכיסוי ביטוחי בארץ ובחו”ל של 24/7. מכאן, במקרים ואלו היו מעורבים בתאונת דרכים בה מעורב אופניים חשמליים יוכלו אותם ילדים ובני נוער לקבל פיצויים באמצעות תביעה לחברת הביטוח “פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים” וזאת בנוסף לאפשרות בהגשת תביעה נזיקית כנגד הנהג הפוגע.

 עורך דין תאונות אופניים חשמליים

על נפגעי תאונות דרכים להכיר בעובדה, כי ייצוג של עורך דין תאונות דרכים במקרים אלו הינו חיוני על מנת לזכות למעטפת פיצויים רחבה וראויה. הדבר מקבל משנה תוקף בכל הנוגע למעורבות בתאונה עם אופניים חשמליים אשר עדיין אינם מוגדרים ככלי רכב מנועי. מומלץ לקבל סיוע משפטי מעורך דין על מנת למקסם את הפיצוי במקרה של תאונת דרכים עם אופניים חשמליים.

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

מחפשים עורך דין תאונת אופנים חשמליים לייצוג משפטי?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר