הסתרת מידע והטעיה ברכישת כלי רכב אחרי תאונת דרכים או עם ליקויים

תחום הרכב בישראל כולל בתוכו העברה של מאות אלפי כלי רכב משומשים מידי שנה. העברות אלו מתבצעות לא פעם תוך הסתרה של ליקויים מול רוכש הרכב, מה שגורם למפח נפש לרבים ומביא אותם לפנות לעורך דין תביעות ביטוח ורכב על מנת שיוכלו לקבל פיצוי בגין אותה עוגמת נפש.

סביב נושא של מכירת וקנייה של רכב משומש מתבטאים חלק מעקרונות החוק והמשפט בישראל וזאת לצד מספר נקודות חשובות שעל כל מוכר וקונה להכיר.

הסתרת מידע במכירת רכב וחובת תום לב

עקרון בולט ומרכזי במשפט הישראלי נוגע לחובת תום לב. מקרים בהם מוכרי רכבים מסתירים באופן מכוון ליקויים בקיימים ברכב שלהם מהווה הדבר הפרה בוטה ממנה מסתייגים שופטי בית המשפט.

נושא חובת תום לב אף נידון בערכאות בית המשפט העליון. בעבר פסק אותו בית משפט כי לפעילות של הטעיה, כמו זו שחלה במעמד רכישה של רכב משומש, נעשית בשתי צורות עיקריות. דרך אחת מדברת על הצגת מצג שווא ובו פרטים שאינם תואמים את המצב כפי שהוא באמת ודרך נוספת שיש בה הטעיה במחדל – הטעיה ובה אי גילוי של פרטים במצבים בהם החוק מגדיר במפורש כי מדובר בפרטים שיש להציגם ולגלותם.

הסתרת מידע במכירת רכב – מהם הפרטים שעל מוכר הרכב לחשוף בפני הקונים?

הפרטים שעל המוכר להציג הם אותם פרטים שיש בהם להשפיע על קביעת שוויו של הרכב. פרטים אלו כוללים את כל התאונות שעבר הרכב, גם אם בעקבות אותה תאונה לא הייתה פגיעה שהובילה להורדת ערך הרכב.

חלק מהפרטים החשובים שעל המוכר להציג כוללים ליקויים וכשלים מכניים משמעותיים הנוגעים למנוע הרכב ולמערכת ההילוכים. בתוך כל על המוכר להציג קילומטראז’ שהרכב עבר, כשבעבר התגלו מקרים ובהם מוכרי רכב פנו למוסכים אשר הצליחו להוביל למצג שווא של קילומטראז’ נמוך יותר ממה שהרכב נסע בפועל.

לצד מוכר הרכב, קיימת אף חובה מצד המוסך המטפל להציג לקונה הפוטנציאלי את היסטוריית הטיפולים והתיקונים שבוצעו ברכב. מבחינת מידע מחברת הביטוח, ברגע שמדובר על רכב הנחשב עדיין כרכב חדש, יכול הרוכש הפוטנציאלי לבקש את פרטי חברת הביטוח ולקבל מהם את גיליון הרכב שבו אמורים להיות מפורטים מיידעים אודות תאונות בעבר.

מומלץ בעת רכישת הרכב לפנות למאגר הביטוח ולבדוק האם יש לרכב תביעות ביטוח, כאשר בדיקה פשוטה זו יכולה לגלות לכם מידע חשוב אודות העבר התאונתי של הרכב וזאת כמובן בנוסף לבדיקה של מכון רכב מוסמך.

חובת גילוי של סוחרי רכב

לצד אנשי פרטיים המעוניינים למכור את רכבם הפרטי, קיימת כמובן האפשרות לרכוש רכב משומש גם מסוחרי רכבים. המחוקק בישראל הטיל חובה מוגברת מצד סוחרי רכב וזאת באמצעות טופס גילוי נאות. טופס בו קיים פירוט על הפגיעות שהרכב עבר, קילומטראז’ ועוד.

היכן מתבטא נושא הגילוי הנאות בחוק הישראלי?

ביטוי לנושא החשוב של גילו נאות, לבטח במכירה של רכב שאמור לשמש אותנו לנסיעה בטוחה בכביש, מקבל מקום במסגרת חוק הגנת הצרכן. חוק הקובע מפורשות כי יש לגלות לצרכן (במקרה זה רוכש הרכב) על כל פגם, איכות או תכונה ירודה של המוצר כשאלו מפחיתים בצורה משמעותית מערכו.

ברוב המקרים, הקביעה האם מידע מסוים נחשב למשמעותי בקביעת ערך הרכב מגיעה כמובן לפתחו של בית המשפט. כאן ביכולתם של עורכי הדין להבהיר בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים כי מדובר בסיטואציה בה המוכר פעל באופן לא ראוי והסתיר פרטי מידע קריטיים הנוגעים לרכב. כאלו שהיו מביאים לכך ששווי הרכב היה נמוך יותר ולבטח להוביל את הרוכש להבין אולי כי מדובר ברכב שאינו בטיחותי שלא כדאי לרכוש.

רכשתי רכב ולא גילו לי פרטים מהותיים – מה לעשות?

במקרה שבו הרכב נרכש והתברר כי המוכר הסתיר מידע מהותי לגבי מצבו הכללי או המכני של הרכב או שלמשל, הסתיר את העובדה כי הרכב הוכרז לאובדן הלכה, מומלץ לקבל סיוע של עורך דין תביעות רכב, על מנת שיוכל לסייע בביטול עסקת המכר. ההמלצה היא לבצע בדיקה יסודית ומקיפה על ידי מכון בדיקת רכב חיצוני על מנת שיאבחן היטב את מצבו של הרכב בטרם רכישתו.

מה לעשות אם חתמתי על הסכם רכישת רכב או זכרון דברים וחתמתי על סעיף ויתור?

בתי המשפט הדנים בסוגיה זו, נוטים לבחון מהי המסכת העובדתית וההסכמות אליהם הגיעו הצדדים לעסקה ובין היתר יבחן בית המשפט, מהו המידע שאותו העביר המוכר לקונה בעת ביצוע העסקה. ככל ויתברר, כי המוכר גילה ומסר את כל המידע הרלוונטי בעת רכישת הרכב, הרי שסעיף הויתור ישחרר אותו מטענות של הפרת ההסכם. ואולם, ככל ולא נמסר מידע מהותי או ליקוי המשפיע על ערכו של הרכב, ביהמ”ש יכול להורות על ביטול ההסכם או השבת פיצויים לרוכש הרכב.

רכב חדש פגום עילת תביעה

במקרה של רכישת רכב מיבואן או חברת ליסניג ניתן להגיש תביעה כנגד היבואן או מוכר הרכב, זאת מאחר וקיימת אחריות יצרן. מי שרוכש רכב חדש מבקש להבטיח לעצמו “ראש שקט” ונסיעה בטוחה וללא תקלות וטיפולים במוסך לאורך תקופה ובמסגרת זו עליו לפנות ליבואן לטיפול הליקויים. במצב מסויימים ניתן אף לדרוש החלפה לכלי רכב אחר, מאחר ואין שום סיבה לרכוש רכב חדש ולקבל רכב פגום ובעל ליקויים רבים.

פסקי דין בישראל של תובעים שזכו בתביעות נגד סוחר רכבים

ת”א 1644/05 

בפסק דין זה התובע הצליח להוכיח, כי סוחר רכבים הפר את חוק המכר בכך שלא דיווח לרוכש על כך שהרכב מעורב בתאונת דרכים. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 15,000 ש”ח בגין הפרת חוזה, וכן פיצויים בסך 10,000 ש”ח בגין עוגמת נפש.

ת”א 1997/08 

בפסק דין זה נקבע כי סוחר רכבים הפר את חוק המכר בכך שלא דיווח לרוכש על כך שהרכב סובל מפגמים במערכת ההצתה. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 30,000 ש”ח בגין הפרת חוזה, וכן פיצויים בסך 15,000 ש”ח בגין עוגמת נפש.

ת”א 4890/09 

בפסק דין זה בית משפט שוכנע, כי סוחר רכבים הפר את חוק המכר בכך שלא דיווח לרוכש על כך שהרכב סובל מפגמים במנוע. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 40,000 ש”ח בגין הפרת חוזה, וכן פיצויים בסך 20,000 ש”ח בגין עוגמת נפש.

ת”א 1947/12 

בפסק דין זה הוכח כי סוחר רכבים הפר את חוק המכר בכך שלא דיווח לרוכש על כך שהרכב סובל מפגמים במערכת החשמל. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 50,000 ש”ח בגין הפרת חוזה, וכן פיצויים בסך 25,000 ש”ח בגין עוגמת נפש.

ת”א 2209/13 

בפסק דין זה בית המשפט פסק כי סוחר רכבים הפר את חוק המכר בכך שלא דיווח לרוכש על כך שהרכב סובל מפגמים במערכת הבלימה. בית המשפט פסק לתובע פיצויים בסך 60,000 ש”ח בגין הפרת חוזה, וכן פיצויים בסך 30,000 ש”ח בגין עוגמת נפש.

חשוב לציין כי פסקי הדין הללו הם רק דוגמאות, וכי התוצאה של תביעה נגד סוחר רכבים תלויה בנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה.

כדי להגיש תביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב, עליכם להוכיח את הדברים הבאים:

  • כי רכשתם את הרכב מהנתבע.
  • כי הרכב היה פגום או מושחת בעת הרכישה.
  • כי הנזק שנגרם לכם נובע מהפגם או מהזיוף.

אם תוכלו להוכיח את הדברים הללו, ייתכן שתהיו זכאיים לפיצוי כספי מהנתבע.

מהם הסיכויים שלכם לזכות בתביעה?

הסיכויים לזכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב תלויים במספר גורמים, כגון:

  • חומרת הפגם או הזיוף.
  • הראיות שיש לך לתמוך בטענות שלך.
  • הניסיון והידע של עורך הדין שלך.

בדרך כלל, ככל שהפגם או הזיוף חמור יותר, כך הסיכויים שלך לזכות בתביעה גדולים יותר. אם יש לכם ראיות חזקות לתמוך בטענות שלכם, כגון חוות דעת של שמאי רכב או מסמכים מחברת ביטוח, הסיכויים שלכם לזכות בתביעה גם הם גדולים יותר. 

מהן ההוצאות הכרוכות בתביעה?

ההוצאות הכרוכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב יכולות להיות גבוהות. אתם עלול להיות מחויבים לשלם הוצאות משפט, שכר טרחה לעורך הדין, אגרת בית משפט והוצאות אחרות, כגון חוות דעת של שמאי רכב.

מהם הפרטים שעל מוכר רכב לחשוף בפני הקונים?על מוכר רכב חלה חובה גילוי נאות, כלומר הוא חייב לחשוף בפני הקונה כל מידע שעשוי להשפיע על החלטת הרכישה שלו. הפרטים שעל מוכר הרכב לחשוף כוללים: * את כל התאונות שעבר הרכב, גם אם בעקבות אותה תאונה לא הייתה פגיעה שהובילה להורדת ערך הרכב. * ליקויים וכשלים מכניים משמעותיים הנוגעים למנוע הרכב ולמערכת ההילוכים. * קילומטראז’ שהרכב עבר. * היסטוריית הטיפולים והתיקונים שבוצעו ברכב. * מידע על בעלות קודמת של הרכב, כגון אם הרכב היה בבעלות חברת השכרה או ליסינג תפעולי.
מהו הסיכוי שלי לזכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב?הסיכויים שלך לזכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב תלויים במספר גורמים, כגון: * חומרת הפגם או הזיוף. * הראיות שיש לך לתמוך בטענות שלך. * הניסיון והידע של עורך הדין שלך. בדרך כלל, ככל שהפגם או הזיוף חמור יותר, כך הסיכויים שלך לזכות בתביעה גדולים יותר. אם יש לך ראיות חזקות לתמוך בטענות שלך, כגון חוות דעת של שמאי רכב או תעודות מחברה ביטוח, הסיכויים שלך לזכות בתביעה גם הם גדולים יותר. כמו כן, אם עורך הדין שלך הוא בעל ניסיון וידע בתחום דיני הרכב, הסיכויים שלך לזכות בתביעה טובים יותר.
מהן ההוצאות הכרוכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב?ההוצאות הכרוכות בתביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב יכולות להיות גבוהות. אתה עלול להיות מחויב לשלם שכר טרחה לעורך הדין שלך, אגרת בית משפט והוצאות אחרות, כגון חוות דעת של שמאי רכב. אם תפסיד בתביעה, ייתכן שתצטרך לשלם לנתבע את הוצאותיו המשפטיות.
מהן ההשלכות של הגשת תביעה?הגשת תביעה נגד סוחר רכב או מוכר רכב יכולה להיות תהליך ארוך ומייגע. אתה עשוי להידרש להעיד בבית המשפט ולהעביר מסמכים לבית המשפט. אם תזכה בתביעה, ייתכן שתקבל פיצוי כספי מהנתבע. הפיצוי עשוי לכלול את עלות התיקונים של הרכב, הוצאות נוספות שנגרמו לך כתוצאה מהפגם או הזיוף, וכן פיצוי בגין עוגמת נפש. חשוב לזכור כי הגשת תביעה היא צעד רציני שיש לשקול אותו בקפידה.

מצאתם עצמכם עם רכב יד שניה מלא בתקלות שהוסתרו מכם?במועד המכירה הסתירו מכם את העבר התאונתי של הרכב? פנו עוד היום וקבעו פגישה – עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

מחפשים עורך דין תביעות רכוש רכב לייצוג משפטי?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר