fbpx

תביעה נגד חברת ביטוח נזקי רכוש – מדריך למבוטח

כאשר מבוטחים בחברות הביטוח מעוניינים להגיש תביעת נזקי רכוש על עוה”ד המטפל בתביעה זו, להגיש את כל הנתונים ולקבל החלטה נכונה ומקצועית לגבי קידום התיק ומימוש הזכויות של התובע. יש לפרט את הנזק ולהוכיח את האחריות והרשלנות אשר גרמה לנזק. יש להגיש חוות דעת מומלץ להגיש בשלב הראיות ואין צורך להגישן מיד יחד עם כתב התביעה. זו עובדה ידועה, כי חברות הביטוח תמיד תתחמקנה מתשלומים, כאשר מדובר בנזקי רכוש והמבוטחים מוצאים עצמם מתוסכלים, כאשר הם מתרוצצים בין כל מיני גורמים, בכדי להוכיח מי הוא זה שאחראי על הנזק שנגרם להם.

הטענות הנפוצות של חברות הביטוח להתחמקות מתשלום למבוטחיהן

ישנן טענות נפוצות אשר בהן תשתמשנה חברות הביטוח, אם מדובר על נזקי מים בנכס שמבוטח, כאשר הטענה היא שהנזק נגרם לא בגלל הדליפה בצנרת המים, כי אם מחדירת מי גשמים לקירות, או כתוצאה מכשל באיטום. עוד טענות נפוצות של חברות הביטוח להתחמקות מתשלום הן, כאשר התרחשה פריצה בביתו או בדירתו של המבוטח, והחברה תטען כי לא הופעלו אמצעי מיגון שהיו יכולים למנוע את הפריצה. גם כאשר מדובר על נזקי שריפה בבית עסק של מבוטח, הטענות של חברות הביטוח הן שאולי בעל הפוליסה היה מעורב בהצתה, על מנת לזכות בסכום פיצוי גבוה מתוקף הפוליסה שברשותו.

כאשר מבוטחים מעוניינים  לקבל את הפיצוי לנזק ברכוש שנגרם להם והם חשים כי הם נמצאים מול שוקת שבורה, עליהם להגיש מיד תביעה באמצעות עורך דין נזקי רכוש. עוה”ד המתמחה בתביעות רכוש, יוכל להעריך את סיכויי התביעה וכן, את הסיכון שטמון בתביעה בניהולה בבית המשפט. כאשר תקבעו פגישה עם עו”ד המתמחה בהגשת  תביעות נזקי רכוש, עורך הדין, יון בסיכויי התיק ובדרך הנכונה לניהולה. יש להציג את כל הנתונים וכך, ניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת לגבי התנהלות התביעה.

מהם התנאים להגשת תביעה נגד חברת ביטוח נזקי רכוש?

על מנת להגיש תביעה נגד חברת ביטוח נזקי רכוש, על המבוטח לעמוד במספר תנאים:

הנזק חייב להיות מכוסה בפוליסה

על מנת שהתביעה תתקבל, הנזק חייב להיות מכוסה בפוליסה. הפוליסה חייבת לכלול סעיף כיסוי לנזק מסוים. למשל, אם הפוליסה מכסה נזקי אש, הנזק חייב להיות נגרם כתוצאה משריפה.

במקרים מסוימים, ייתכן שהפוליסה תכלול הגבלות על היקף הכיסוי. לדוגמה, הפוליסה עשויה להגביל את סכום הפיצוי המקסימלי שניתן לקבל בגין נזקי אש.

כמו כן, חשוב לבדוק אם הפוליסה מכסה נזקים שנגרמו עקב אירועים מסוימים. לדוגמה, חלק מהפוליסות לא מכסות נזקים שנגרמו עקב אירועים טבעיים, כגון צונאמי או סופות הוריקן.

הנזק חייב להיות כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסה

כדי שהתביעה תתקבל, הנזק חייב להיות כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסה. למשל, אם הפוליסה מכסה נזקי פריצה, הנזק חייב להיות נגרם כתוצאה מפריצה לבית או לעסק.

במקרים מסוימים, ייתכן שהתביעה תתקבל גם אם הנזק נגרם כתוצאה מאירוע שאינו מוגדר בפוליסה, אם חברת הביטוח יכולה להוכיח שהאירוע היה קשור באופן סיבתי לנזק.

המבוטח חייב לדווח על הנזק לחברת הביטוח בתוך זמן סביר

על המבוטח לדווח על הנזק לחברת הביטוח בתוך זמן סביר. הזמן הסביר מוגדר בפוליסה, אך הוא בדרך כלל לא עולה על 30 יום.

אם המבוטח לא מדווח על הנזק בתוך זמן סביר, חברת הביטוח יכולה לסרב לשלם פיצוי.

דחיית תביעה של מבוטח בנזקי רכוש

ישנן מספר סיבות מדוע חברת ביטוח עשויה לדחות כיסוי ביטוחי. חלק מהסיבות הנפוצות ביותר כוללות:

סיבההסבר
הנזק אינו מכוסה בפוליסההפוליסה חייבת לכלול כיסוי לנזק מסוים על מנת שהתביעה תתקבל.
הנזק לא נגרם כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסההפוליסה חייבת לכלול כיסוי לנזק שנגרם כתוצאה מאירוע מסוים.
המבוטח לא דיווח על הנזק בתוך זמן סבירהמבוטח חייב לדווח על הנזק לחברת הביטוח בתוך זמן סביר, כפי שנקבע בפוליסה.
המבוטח לא פעל בהתאם לתנאי הפוליסההפוליסה כוללת בדרך כלל תנאים שעל המבוטח לעמוד בהם. אם המבוטח לא פעל בהתאם לתנאי הפוליסה, חברת הביטוח רשאית לדחות את התביעה.

סבלנות היא מילת המפתח בניהול תביעות ביטוח  בגין נזקי רכוש

יש לציין כי תביעה נגד חברת ביטוח בנזקי רכוש, יכולה להיות גם למבוטחי רכב. למשל תביעת נזיקין של רכב שניזוק ע”י צד שלישי ואז, ישנה הזכאות להגשת תביעת נזיקין מצד הניזוק. יש לדעת, כי בהרבה מקרים, מי שחב באחריות הפיצוי הנזיקי היא חברת הביטוח. זו הסיבה כי כאשר אתם פונים בתביעת נזיקין מול חברת הביטוח, יש לפנות לעו”ד אשר בקיא בדיני נזיקין וכן כזה שמתמחה בדיני ביטוח. התנהלות מול נזקי רכוש יכולה להתיש מבוטחים רבים, היות והמבוטחים מוצאים את  עצמם לחיות בבית שיש בו רטיבות ועובש, לעבוד בבית עסק  שחלקו הגדול נשרף, או לנסוע בתחבורה ציבורית בגלל רכב שניזוק. מילת המפתח היא סבלנות ואסור להתייאש.

מדוע מומלץ לניזוק לפתוח מיד בתביעה נגד חברת הביטוח?

בדיני הביטוח, המחוקק קבע תקופת התיישנות מקוצרת, כאשר תביעות הביטוח ע”פ חוק זה, מתיישנות לאחר 3 שנים מיום האירוע הביטוחי. מצד שני, ישנם מקרים שתקופת ההתיישנות, עשויה להיות ארוכה יותר. למשל ביטוחי אחריות, כאשר ההתיישנות אינה מתיישנת, רק לאחר שהיא התיישנה התביעה של צד ג’ נגד המבוטח. זו הסיבה כי מי שניזוק ומעוניין לתבוע את חברת הביטוח בגין הנזק הרכוש שנגרם לו, על התובע להוכיח את תביעתו ועליו לצרף ראיות שיוכיחו את טענותיו כמו למשל: עדי ראיה, חוות דעת שיתמכו בטענות לגבי הנזקים שנגרמו למבוטח, קבלות, תמונות שצולמו וכל מה שעשוי להווה הוכחה קבילה בביהמ”ש.

מקרים שונים של נזק ביטוחי ותקופת ההתיישנות בהם

 אמנם לפי חוק ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח תקופת ההתיישנות היא 3 שנים מיום האירוע הביטוחי (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א- 1981) מצד שני לפי הוראות סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח התשמ”א -1981, האחריות של תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת, כל עוד לא התיישנה תביעת צד ג’ נגד המבוטח במידה והיא קיימת. מירוץ התיישנות, ייעצר רק עם הגשת התביעה לביהמ”ש ולא לחברת הביטוח, כפי שרבים נוהגים לטעות. במידה ומדובר בקטין, החישוב של תקופת  ההתיישנות תתחיל רק בהגיע הקטין לגיל-18 שנה.

פסקי דין של תביעות רכוש שהתקבלו נגד חברות ביטוח:

  • בפסק דין שניתן ב-2022 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, נקבע כי חברת הביטוח “הראל” חייבת לשלם פיצוי של 200,000 ש”ח ללקוח שהבית שלו נהרס בשריפה. בית המשפט קבע כי השריפה נגרמה כתוצאה מפגם במערכת החשמל של הבית, אשר היה מכוסה בפוליסה של הלקוח.
  • בפסק דין שניתן ב-2021 בבית המשפט המחוזי בחיפה, נקבע כי חברת הביטוח “הפניקס” חייבת לשלם פיצוי של 150,000 ש”ח ללקוח שהרכב שלו נגנב. בית המשפט קבע כי הגניבה התרחשה כתוצאה מכך שהרכב לא היה מאובטח כראוי, כפי שנקבע בפוליסה.
  • בפסק דין שניתן ב-2020 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נקבע כי חברת הביטוח “מגדל” חייבת לשלם פיצוי של 100,000 ש”ח ללקוח שהבית שלו הוצף. בית המשפט קבע כי ההצפה נגרמה כתוצאה מגשמים חזקים, אשר היו מכוסים בפוליסה של הלקוח.
  • בפסק דין שניתן ב-2023 בבית המשפט המחוזי בירושלים, נקבע כי חברת הביטוח “כלל” חייבת לשלם פיצוי של 500,000 ש”ח ללקוח שהעסק שלו נהרס בשריפה. בית המשפט קבע כי השריפה נגרמה כתוצאה של רשלנות של חברת הביטוח עצמה, אשר לא תיקנה תקלה במערכת החשמל של העסק.
  • בפסק דין שניתן ב-2022 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נקבע כי חברת הביטוח “הפניקס” חייבת לשלם פיצוי של 300,000 ש”ח ללקוח שהבית שלו הוצף עקב הצפה מבית השכן. בית המשפט קבע כי חברת הביטוח אחראית לנזק, מכיוון שהיא לא הציגה ראיות לכך שהלקוח היה אחראי להצפה.
  • בפסק דין שניתן ב-2021 בבית המשפט המחוזי בחיפה, נקבע כי חברת הביטוח “מגדל” חייבת לשלם פיצוי של 200,000 ש”ח ללקוח שהרכב שלו נגנב. בית המשפט קבע כי חברת הביטוח אחראית לנזק, מכיוון שהיא לא הציגה ראיות לכך שהלקוח היה אחראי לגניבת הרכב.

אלו רק מספר דוגמאות לפסקי דין של תביעות רכוש שהתקבלו נגד חברות ביטוח. חשוב לציין כי כל מקרה נבחן לגופו, ובהתאם לנסיבותיו הספציפיות.

האם כדאי להיות מיוצג על ידי עו”ד ?

מאחר ומדובר בהליך משפטי ואשר קיימות מחלוקות הן לעניין האחריות לתאונה והן לעניין גובה הנזק ושיעורו, ולעיתים אף לעניין החבות של חברת הביטוח (במקרים של אי כיסוי ביטוחי) מומלץ ורצוי להגיש את התביעה ולנהל את ההליך המשפטי על ידי עורך דין נזיקין ובתביעות רכוש לרכב ובכך, תהיו בטוחים כי תהיו זכאים למימוש מלוא ההפסדים והפיצויים להם אתם זכאים. 

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!
ייעוץ ראשוני והערכת שווי התביעה

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות>>>

ששי לב עוד