fbpx

דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה

עורך דין תביעת ביטוח – דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה

על כל מבוטח לדעת, כי כוונת מרמה בתביעות ביטוח, שוללת את תגמולי הביטוח מהמבוטח. למעשה נטל ההוכחה בתביעות,  מוטל יהיה על המבוטח, כאשר המבטח טוען לפטור עצמו מהאחריות על חברת הביטוח להוכיח כי קיים סייג לאחריות. סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, קובע כי במידה והופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב) או שנעשה דבר לפי סעיף 24(ב), או שהמבוטח העלים עובדות לגבי המקרה הביטוחי או לחבות המבטח וכל זה נעשה בכוונת מרמה – אזי פטור המבטח מחבותו. בביהמ"ש השונים בארץ, עומדות תביעות בדבר דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה, אך כאמור יש להוכיח כי אכן הייתה כוונה למבוטח לרמות את החברה המבטחת.

האם חברות הביטוח פועלות לפי הסעיף בחוק ולא לפי פוליסת הביטוח כאשר קים חשד לכוונת מרמה?

חברות הביטוח, נוטות להימנע מתשלום שיפוי למבוטחים והן ידועות בטענות שונות של דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה. למעשה לפי הוראות סעיף 39(ב) לחוק חוזה הביטוח – התשמ"א 1981, ניתן יהיה להתנות על הסעיפים, אשר עוסקים בהפרת חובת הגילוי הנאות וניתן לראות זאת בסעיפים: 7,8 ובסעיף 18  עד סעיף 21 לחוק. על כל מבוטח לדעת, כי זכותו לעמוד על זכויותיו ולא ליפול בתחבולותיהן המוכרות של חברות ביטוח. לשם כך חוב להסתייע בעורך דין בתביעות ביטוח, כזה שהוא בעל ניסיון רב שנים וכזה שמכיר את כל הטקטיקות של חברות הביטוח.

באילו מקרים חברת הביטוח משתחררת מאחריות?

קיימת עוד אופציה שבה משתמשות חברות הביטוח על מנת להגיב בטענת דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה, כמו לדוגמא כאשר המבוטח לא השיב תשובה מלאה, או כאשר היא לא מסרה הודעה בדבר החמרה בסיכון, או במקרים אשר בהם המבטח הסביר, לא היה מתקשר בפוליסת הביטוח או בדמי ביטוח גבוהים יותר.

טענת מרמה מצד חברת הביטוח היא טענה כבדת משקל ויש בה היבט פלילי

חשוב לזכור, כי טענת מרמה הינה טענה כבדת משקל ויש בה היבט פלילי, לכן, טענה זו במקרים בהם אין לטענה זו כל בסיס מוצק, כאשר מדובר על שמו הטוב של המבוטח ומניעת קבלת השיפוי המגיע לו כחוק, כאשר הלה שילם את הפרמיה של פוליסת הביטוח. זו הסיבה, כי חברות הביטוח צריכות להשתמש בטענה זו בזהירות המרבית, כאשר ישנן ראיות ממשיות להוכחת טענה זו אשר תגרום לביצוע דחיית כיסוי ביטוחי בכוונת מרמה מצדן.

האם חברות הביטוח משתמשות "בשיטת המצליח?"

מבוטחים רבים כבר שמעו על הטקטיקה של חברות הביטוח כאשר הן דוחות תביעות של מבוטחים בטענה של כוונת מרמה מצד המבוטחים ולכן, בחלק מן המקרים מדובר בשיטת המצליח. ההמלצה של עורכי דין המתמחים בתביעות ביטוח, לא להיבהל או להילחץ, אם בגלל שמם הטוב ולא לזנוח את הזכויות המגיעים למבוטחים לפי החוק. יש לפנות מיד אל עורך דין תביעות ביטוח, על מנת שיעיין בנתונים ויחליט לגבי הגשת תביעה, כאשר ישנן הוכחות כי המבוטח מילא את תנאי הפוליסה ומדובר על טקטיקה שלא נעשתה בתום לב מצד חברת הביטוח. למעשה, גם למבוטח עצמו, קיימת חזקת החפות בדבר טענת המרמה של חברת הביטוח ומי שיוכל להוכיח זאת בביהמ"ש יהיה עורך דין הבקיא בדיני ביטוח.

עו"ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

 

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון.

מחפשים עורך דין תביעות נגד חברות ביטוח ?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר

מוזמנים לפנות בווטסאפ לייעוץ און ליין
Call Now Button