fbpx

חברת ביטוח מכתב דחייה למבוטח

בכל שנה מוגשות אלפי תביעות לחברות הביטוח השונות. חלק ניכר מתביעות אלו נדחות על ידי חברות הביטוח תחת נימוקים שונים – מכתב דחייה חברת ביטוח. על המבוטחים לדעת, כי  מדובר בהחלטה הפיכה וניתן בהחלט לשנותה באמצעות עורך דין ביטוח.

חברת ביטוח דחתה תביעה של מבוטח

בדחיית מכתב דרישה חברת ביטוח בעצם חוסכת לעצמה כסף רב וכך מצליחה להרחיב את רווחיה. חברות ביטוח רבות נהנות מהעובדה, כי מבוטחים רבים אינם מודעים לכלל זכויותיהם במסגרת אותה פוליסת ביטוח עליה חתמו. מכאן, שלא מעט מבוטחים מקבלים בהכנעה את החלטת הדחייה ורואים בה כגזרה שלא ניתן לשנותה.

חברת הביטוח אינה יכולה לדחות את הדרישה של המבוטח, אלא רק לאחר בחינת הדרישה ובדיקה האם חל מקרה הביטוח והאם על פי תנאי הפוליסה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

מהו מכתב דחייה חברת ביטוח?

לאחר הגשת בקשה להפעלת פוליסת הביטוח, כשחברת הביטוח כופרת בחובתה לתשלום תגמולים, יקבל המבוטח מחברת הביטוח מכתב דחייה – מכתב אשר מפרט את נימוקי חברת הביטוח לדחיית הבקשה.

במכתב הדחייה על חברת הביטוח לנמק את כלל הנימוקים לדחיית הבקשה. הדבר קריטי וחשוב למול העובדה כי במועד מאוחר יותר לא תוכל חברת הביטוח להעלות נימוקים נוספים לדחיית הבקשה, כשאלו לא נומקו במכתב הדחייה.

העלאת נימוקים נוספים מצד חברת הביטוח, כשאלו לא הופיעו במכתב הדחייה, אפשרית אך ורק במקרים בהם מדובר בעובדות חדשות שהתגלו ונוצרו לאחר שליחת מכתב הדחייה אל המבוטח.

מי מפקח על החלטות של חברת ביטוח ?

למעשה חברות הביטוח אינן יכולות לעשות ככל העולה על רוחן, ועליהם לפעול בהתאם להוראות החוק, הפסיקה של בתי המשפט וכן בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, שהינו גוף רגולטורי של מדינת ישראל, האחראי לברר תלונות של מבוטחים כנגד חברות ביטוח.

יודגש, כי ההחלטות של המפקח על הביטוח לא מחייבות את המבוטח, אשר זכאי לפעול ולמצות את זכויותיו באמצעות עורך דין ביטוח. ככלל, המפקח על הביטוח אינו מתערב בתלונות אשר עניינן מתנהל בפני בית משפט, אלא מטעמים מיוחדים.

יחד עם זאת בית המשפט העליון קבע בפסקי דין שונים באופן מפורש, כי להנחיות שהמפקח על הביטוח נותן לחברות הביטוח יש תוקף משפטי מחייב, וחברות הביטוח מחויבות לפעול בהתאם להנחיות, שאחרת יהיו חשופות לסנקציות משפטיות רלוונטיות.

כיצד בוחן בית משפט את מכתב הדחיה ?

במקרים ובהם הדיון בבקשה מגיע לכותלי בית המשפט, יטען עורך דין ביטוח, כי חברת הביטוח לא יכולה במסגרת כתב ההגנה וטענותיה בבית המשפט להעלות נימוקים נוספים. במידה ותעשה כך ימחק שופט בית המשפט טענות אלו ואין לא יהיו רלוונטיות לדיון ובכך למעשה ניתן להדוף ולהפוך את ההחלטה של חברת הביטוח לדחות הדרישה (ראו למשל ע”א 10641/05 הפניקס חברה לביטוח נ’ חביב אסלין).

המבחן שנקבע בפס”ד חתמי לוידס, בבית משפט עליון (רע”א 4009/19) הוא האם יש במכתב הדחייה כדי להעמיד את המבוטח הסביר על מלוא הנימוקים אשר בעטיים החליטה חברת הביטוח לדחות את תביעתו של המבוטח, באופן כזה המאפשר לו לכלכל את צעדיו באופן מושכל.

סיבות לדחיית דרישה של חברת ביטוח

במקרים ובהם מדובר על תיקי ביטוח סיעודיים נוטות חברות הביטוח לטעון כי המבוטח נמצא במצב מתפקד ולא במצב סיעודי. יש פעמים ואותה טענה מצד חברת הביטוח אינה נשענת על טענה רפואית ו\או בחינה אובייקטיבית באמצעות מומחה מוסכם.

סיבה נוספת לדחיית תיקי ביטוח היא בטענה כי המבוטח הפר מול חברת הביטוח את חובת הגילוי. בסיבת דחייה זו מגלגלת חברת הביטוח את האשמה לעבר המבוטח בטענה, כי הסתיר חלק מהמידע הרפואי והבריאותי שלו בעת חתימה על הפוליסה או למשל מסר מידע כוזב אודות אופן קרות התאונה או במקרה של ביום תאונה והחמרת נזקים.

לצד מקרים אלו יכולה לטעון חברת הביטוח כי הפוליסה לא בתוקף תוך הישענות על נימוקים מעורפלים וכאלו שאין להם כל אחיזה בפוליסה עליה חתם המבוטח ורק בחינה מדוקדקת ומעמיקה של העובדות והנסיבות ניתן לדעת האם ניתן לחייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח.

מה עושים במקרה של דחייה של חברת ביטוח?

בעת דחיית תביעת ביטוח ההמלצה היא בפנייה לעורך דין ביטוח לו התמחות בדיני ביטוח. עורך הדין מטעמכם יוכל לבחון את הסיבות לדחייה תוך שהוא בוחן את מרכיבי פוליסת הביטוח שעליה חתמתם.

לאחר בחינה של עורך הדין מגלים מבוטחים לא פעם, כי הסיבות לדחיית התביעה מתבססות על טענות סרק כשלהן גם אין אחיזה בחוק. שימוש בעורך דין נגד חברות ביטוח יאפשר לכם להעמיד את חברת הביטוח על טעותה ואי הדיוקים בהחלטתה, מה שיש ויוביל אותה לשנות החלטתה לטובתכם על מנת שתוכלו ליהנות מהתגמולים המגיעים לכם.

קיבלתם מכתב דחייה מחברת הביטוח שלכם? חשוב לבדוק ולהתייעץ עו”ד המתמחה בדיני ביטוח האם ניתן לשנות החלטת הדחייה והאם הינכם זכאיים לתשלום ופיצוי מחברת הביטוח. 

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד תקנון ותנאי שימוש באתר

מחפשים עורך דין ביטוח לייצוג משפטי?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר