ששי לב | משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

יפויי כוח מתמשך הוא מסמך, אשר מעניק את המענה המושלם והכולל לעניינים אישיים, רפואיים והרכושיים בתהליך וליווי של עורך דין שהוכשר והוסמך לעריכת וחתימת ייפוי כוח מתמשך עפ”י תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות התשכ”ב 1962.

מעוניניים לערוך ייפוי כוח מתמשך עבורכם או עבור יקיריכם? מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ משפטי ומימוש הזכויות המשפטיות שלכם.

עו”ד ששי לב הינו מוסמך מטעם משרד המשפטים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומלווה את לקוחות המשרד למימוש הזכויות המשפטיות על פי כל דין.

שלבי ההליך המשפטי

שיחת ייעוץ

פגישה אישית או ייעוץ און ליין ואיסוף חומרים וראיות

עריכת ייפוי כוח מתמשך

בהתאם לרצונות ולתחומים הרלוונטים ללקוח

הפקדת המסמך במשרד המשפטים

במשרדי האפוטרופוס הכללי לבתי המשפט בישראל

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2017, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וקיים סעיף נוסף, אשר מסדיר את  עניין האפוטרופסות בישראל. מדובר במסגרת של תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות התשכ”ב 1962. מדובר למעשה בחלק מהתפיסה החברתית העדכנית ועל פיה, משרד המשפטים מגן על אנשים עם מוגבלויות, כאשר הדגש הוא על האדם ולא על מוגבלויותיו, ועל כיבוד רצונו בלבד. 

עד לשנת 2017, ההחלטה בדבר מינוי אפוטרופוס, אשר יקבל החלטות לגבי העניינים הרפואיים או הרכוש של האדם, היתה רק ברשות המדינה ובתי המשפט בלבד ואולם החל מתיקון החוק יכול כל אדם לקבוע את עתידו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך, אשר מעניק את המענה המושלם והכולל לעניינים אישיים, רפואיים והרכושיים בתהליך וליווי של עורך דין שהוכשר והוסמך לעריכת וחתימת ייפוי כוח מתמשך יש לציין, כי מדובר בתהליך ופגישה עם עורך הדין, אשר יערוך את ייפוי הכוח המתמשך עבור הלקוח. במפגש, יציין מייפה הכוח, מהם רצונותיו וכן, עורך הדין יסביר מה תפקידו ומטרתו של מסמך זה. מסמך זה הנקרא ייפוי כוח מתמשך, מעניק שקט נפשי, וודאות בכל הקשור לנושאים רפואיים ורכושיים ושאר סיטואציות של מייפה הכוח. 

בנוסף מייפה הכוח, אף יוכל להצביע על מי הוא סומך לטפל בענייניו האישיים, כאשר לא יוכל לתפקד, בגלל בעיות רפואיות, זקנה וכדומה. בסוף עריכת המסמך, עורך הדין של מייפה הכוח, יפקיד מסמך זה אצל האפוטרופוס הכללי לבתי המשפט בישראל, כך שיהיה מוגן.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

יש אנשים שאינם מבינים, לשם  מה עליהם לערוך מסמך  הנקרא ייפוי כוח מתמשך ולחתום עליו. אז על מנת להבהיר את החשיבות כי מדובר במסמך, אשר מעניק תוקף משפטי מחייב לרצונו של אדם, כאשר כבר לא יוכל לקבל החלטות מהבחינה הקוגניטיבית. מסמך חשוב זה, למשל, לאדם הסובל מבעיות בריאותיות ויודע על אפשרות של הידרדרות במצבו, כאשר הוא עדיין במצב צלול, הוא יוכל לבקש לערוך מסמך זה של ייפוי כוח מתמשך ולתת את הסמכות למי שהוא יחליט שהוא סומך עליו.

כמובן שאותו אדם שהוא מיופה הכוח, מבין מה המשמעות והאחריות של מסמך זה. במסמך, נקבע גם מי מצויד בסמכות החוקית לפעול בשם מייפה הכוח מול מוסדות וגופים שונים כולל בנקים.  היום גם אנשים בריאים מעוניינים להבטיח את עתידם ולדאוג לאיכות חייהם, גם במקרים שיחלו, שיזדקנו או יקרה להם מקרה שכבר לא יוכלו יותר לתפקד ושיקול דעתם לא תהיה כפי שהייתה כאשר היו בריאים וצלולים.

מה המטרה של עריכת ייפוי כוח מתמשך?

התכלית של תיקון חוק הכשרות המשפטית היא שייפוי הכוח המתמשך, יינתן ע”י אדם שהוא כשיר וייכנס לתוקפו, כאשר מייפה הכוח יאבד את יכולתו בקבלת החלטות בעניינו באופן מושכל. מחד גיסא, מסמך זה של ייפוי כוח מתמשך, מאפשר חופש למייפה הכול, אך מאידך גיסא לשמור על הגנתו של מייפה הכוח, מה שימנע ניצול ופגיעה באדם שהוא חסר ישע בגלל מוגבלויותיו הקוגניטיביות.

המטרה היא לשמור כמה שיותר על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, לתכנן את עתידו ולשלוט בכל ענייניו לטובתו ועל פי רצונו. כאשר חוק זה נכנס לתוקפו, מיפי הכוח נתקלו בקשיים בירוקרטיים, אך האפוטרופוס הכללי, פרסם שני מסמכי הבנות ששיתף בהם את הבנקים בישראל ואת בנק ישראל עצמו, כאשר מטרת מסמכים אלה הייתה להגן על האינטרסים של מיופי הכוח במילוי תפקידם.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

תחילה, הממנה ומיופה הכוח צריכים לחתום על טופס ייפוי כוח מתמשך מול עורך דין שהוא בעל הסמכה לערוך ולהחתים את הממנה ומיופה כוחו על המסמך. הממנה (מייפה הכוח) צריך  לפרט את כל הנושאים שבהם מיופה הכוח אמור לטפל. בסעיף ספציפי זה, המייפה צריך לכלול את כל ההנחיות וההוראות שקשורים לכניסת מסמך זה לתוקפו ומועד פקיעתו. מיופה הכוח, צריך לאשר שהוא מבין את משמעות המסמך ואת מה שמוטל עליו מכוח סמכותו ועלו אף לציין זאת על גבי הטופס.

במידה ומדובר על ייפוי כוח מתמשך רפואי, הסמכות שניתנת למיופה הכוח, היא רק ובנושאים הרפואיים, כאשר במקרה זה, יהיה עליו לחתום מול עורך הדין על מסמך שאכן עונה על תנאים אלה, או מול אדם מקצועי שהוא מוסמך בתחום הרפואי, כגון: רופא, עובד סוציאלי או פסיכולוג. לאחר מכן, המסמך כאשר הוא חתום, יעבור לאפוטרופוס הכללי לבתי המשפט בישראל, לאישור וחתימה.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך הדין אשר מוסמך לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך, ידאג לאינטרסים של מייפה הכוח, אם לגבי תוכן ההחלטות שבהם מעוניין מייפה הכוח. למשל, קביעה מסוימת שיחליט עליה לגבי ענייניו האישיים והרפואיים, זהות הרופא או המטפל שהוא מעדיף שיטפלו בו, לגבי מקום מגוריו בעתיד, אם לגבי מעבר חוץ ביתי וכן, לגבי ענייניו הרכושיים,  לדוגמא  למכור, להשכיר את נכסיו, הנחיה לגבי כספיו אם הוא מעוניין להשקיע אותם באופן מסוים.

ישנם מקרים שבהם יש לקבל את אישורו של בית המשפט כמו עסקת מקרקעין, תרומות או מתנות בסכומים מגבילים. על עורך הדין המוסמך לערוך ולהחתים את מייפה הכוח ומיופה הכוח כדלקמן:

  • לשמור על כבודו ופרטיותו של החסוי (מייפה הכוח).
  • לשתף את מייפה הכוח ולתת לו הסברים מתאימים, למסור כל מידע בענייניו ולסייע לו בנגישות המידע.
  • לשמור על עצמאותו לפי יכולתו, לסייע ולעודד אותו בקבלת החלטות.
  • להגביל מינימלית על זכויותיו וחירותו.
  • לשמור על ערכיו הדתיים והתרבותיים, לשתף אותו בחיי הקהילה ולדאוג כי ישמור על קשר עם בני משפחתו וחבריו.
  • להתייעץ עם גורמים מקצועיים כמו בני משפחה וחברים על מנת שיוכל לקדם את ענייניו.
  • לאפשר לו לקבל החלטות ולפעול לפי מסוגלותו.

עורך הדין שימונה על עריכת ייפוי כוח מתמשך, יחליט גם  אם הוא מסרב לעבור לבית אבות, אם הוא מעוניין להישאר בביתו. אי אפשר למשל, להכריח אדם להיות מיופה כוח ועליו להסכים לכך באמצעות חתימתו. על עוה”ד בנוסף, לדאוג למינוי חליפי, במידה ומיופה הכוח הראשון לא יהיה מעוניין יותר באחריות זו או שלא יוכל לפעול לפי הוראות המסמך.

מיופה הכוח, חייב לפעול לפי הנחיותיו של מייפה הכול, אבל אם ההנחיה אינה ברת ביצוע,  או שהיא בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע במייפה הכול אסור למייפה הכוח לפעול על פיה והוא יהיה רשאי לפנות אל בית המשפט על מנת שיוכל לקבל ממנו הוראות. 

עורך הדין שאחראי על מסמך ייפוי הכוח המתמשך, רשאי יהיה לקבוע  מי יהיה מיודע בכל נושא של קבלת ההחלטות והם יקבלו מידע ודיווחים ממיופה הכול על ההחלטות שקיבל והם אלה שתהיה להם בקרה  צמודה על החלטותיו.

התנאי לתוקפו של ייפוי כוח  מתמשך

יש לציין, כי הפקדת ייפוי הכוח לאחר שנחתם מול עורך דין יהיה התנאי לתוקפו. ההפקדה מתבצעת באופן מקוון ע”י עורך דין ייפוי כוח מתמשך שערך את המסמך והחתים את מייפה ומיופה הכוח. ניתן גם להגיע באופן פיזי אל משרדי האפוטרופוס הכללי לבתי המשפט בישראל, תוך הזדהות באמצעות תעודה מזהה. יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך, תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע”י עוה”ד.

ניתן לבצע זאת גם באמצעות דואר רשום. האפוטרופוס הכללי, ישלח לעורך הדין הודעה ראשונה, אשר בה הוא מאשר את קבלת ייפוי הכוח המתמשך וכן, הודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה, לאחר שערך את הבדיקות הנדרשות על פי החוק.

ייפוי כוח מתמשך מחיר

מחירו של ייפוי כוח מתמשך, תלוי במורכבות שלו ועל אלו תחומים תקף ייפוי הכוח המתמשך. לשכת עורכי הדין קבעה סכום שכר טרחה מינימאלי לייפוי כוח מתמשך המתעדכן מעת לעת. מדובר על מסמך חשוב ביותר, אשר קשור בעתידו והביטחון בחייו של מייפה הכוח כאשר כבר לא יהיה כשיר לבצע פעולות חשובות בחייו, בכל הקשור לרכושו, או כספו, לענייניו הרפואיים ולכן, העלות הכלכלית זניחה אל מול ההשלכות בטווח הרחוק.

 למה חשוב לחתום על ייפוי כוח מתמשך?

התשובה היא כי ייפוי כוח מתמשך, נועד למצבים שאדם לא צופה אותם כגון כאשר חייו נתונים לבחירות שאנשים אחרים יעשו עבורו, כאשר מצבו אינו כשיר מהבחינה הבריאותית, תאונה קשה או כל בעיה אחרת שעשויה חלילה לפגוע בשיקול דעתו.

כאשר מיפה הכוח עדיין בבריאות תקינה וצלול הוא יכול לקבל החלטות מושכלות וצלולות, צעד זה יחסוך ממנו אי וודאות, ימנע מריבות משפחתיות או החלטות סותרות וייפוי כוח מתמשך, בעצם יסדיר מי הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות לפי בחירתו של מייפה הכוח. למעשה, מדובר בסוג של ביטחון נפשי, בריאותי וכלכלי בעבור האדם שנערך עבורו יפוי הכוח ויצירת וודאות וחשיבה לטווח הארוך, אשר ניתן לה תוקף משפטי מחייב.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך תל אביב

משרד עורכי דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך ערוך לתת שירות משפטי לכלל הלקוחות ובאופן מיטבי ללקוחות המתגוררים בעיר תל אביב ובכל גוש דן. ניתן לקיים פגישות בתיאום מראש במשרדנו ולחילופין לתאם פגישות מחוץ למשרד או באמצעות היוועדות חזותית.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

מחפשים עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ששי לב עורך דין ומגשר

מוסמך משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך על פי חוק הכשרות המשפטית