משרד בוטיק המייצג בתביעות ביטוח,
תביעות נזיקין וליטיגציה מסחרית.
הבחירה שלך להצלחה מתחילה כאן!

מדריך נזקי רכוש מלחמת חרבות ברזל

נזקי רכוש במלחמת חרבות ברזל  

תביעת מס רכוש מלחמה

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ”א-1961, הוא החוק שקבע המחוקק במדינת ישראל, שנועד לספק פיצויים לאזרחים ישראלים או עסקים מקומיים שרכושם נפגע עקב פעולות איבה או מלחמה. החוק קובע כי קרן פיצויים תוקם על ידי המדינה, והיא תהיה אחראית לתשלום הפיצויים. קרן הפיצויים מממנת את הפיצויים מכספי מס רכוש, המוטל על קרקעות בישראל.

בהתאם לקבוע בחוק, גם במלחמת חרבות ברזל, מדינת ישראל לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, בגין נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מפעולת המלחמה בארגון טרור החמאס, זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע מגיעים אל האזרחים שביתם נפגע ועורכים חוות דעת שמאיות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק ע”י בעלי מקצוע לפי בחירת הניזוק. במקרים בהם הניזוק אינו יכול לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, השיקום נעשה על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם מס רכוש.

הנחיות לתביעה למס רכוש פיצוי נזקי מלחמה מעורך דין נזקי רכוש מלחמה בהתאם להנחיות מס רכוש והקרן לפיצויים.

למי מיועדות ההנחיות?

הנחיות אלו מיועדות לאזרחים ישראלים או עסקים מקומיים שרכושם נפגע עקב פעולות איבה או במלחמת “חרבות ברזל”

כיצד להגיש תביעה?

הגשת תביעה בזמן מלחמה “חרבות ברזל”

קישור לאתר מס רכוש – הגשת תביעה מקוונת.

לאחר קרות נזק כתוצאה מהלחימה, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים, לאזור שנפגע יחד עם שמאים ומהנדסים. אותם הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים למי שנפגעו מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם איך להגיש תביעה. בין היתר, תפקידו של שמאי הרכוש להעריך את הנזקים ושיקומם.

נזקי מבנה תביעת רכוש בעת מלחמה

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) יחד עם אנשי מקצוע, יבקרו אצלכם ויערכו שמאות – חישוב הערך או השווי של המבנה.

השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם.

הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום עצמי (אתם תדאגו לתיקון הנזקים), לבין שיקום על ידי חברות משקמות, שפועלות מטעם קרן הפיצויים.

נזקים לרכוש במלחמה – חפצי בית בדירות מגורים 

פיצויים עבור חפצי בית שנפגעו, משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי “חפצי בית” וגודל המשפחה, עד לתקרות המפורטות בטבלה למטה (מעודכן לתאריך ה-1.7.2023).

בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, המחאות (צ’קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

*הסכומים מפורטים ב-₪. **הנתונים מאתר רשות המסים.

סוגי חפצים ביתיים

ליחיד

מיום 01.07.2023

לזוג נשוי או

להורה יחיד

מיום 01.07.2023

לכל ילד

(עד גיל 18)

מיום 01.07.2023

למבוגר הגר עם זוג

או עם יחיד

מיום 01.07.2023

רהיטים

14,83525,6545,1877,585

בגדים

5,71011,4201,7135,710

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה

25,66331,107521.044,083

חפץ ביתי אחר

9,71223,3102,1374,273

נזקים לכלי רכב במלחמת חרבות ברזל

בעלי כלי רכב שנפגעו בפעולת איבה או במלחמת חרבות ברזל נדרשים לפנות להגשת תביעה למס רכוש:

ניתן להגיש תביעה מקוונת באתר מס רכוש.

בכל הרכב הניזוק יופנה מידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.

בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • רישיון רכב.
 • אישור משטרה (הכולל: מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה).
 • ייפוי כוח (אם מגישי התביעה אינם בעל הרכב).
 • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
 • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
 • אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ – יש לצרף אישור חברת הביטוח על היעדר תביעה).
 • צילום של צ’ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

נזקים לעסק במלחמת חרבות ברזל

במקרה של נזקים לרכוש בבית עסק יש לפנות בתביעה למס רכוש.

ציוד ומלאי בעסקים: פיצויים עבור הנזקים לציוד עסקי שנפגע הם על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, במצבו לפני הפגיעה).

עליכם להוכיח שהתכולה שנפגעה שייכת לכם.

לגבי מלאי, בעלי עסק זכאים לפיצויים, בהתאם לשווי עלות המלאי ועליהם להוכיח, כי הם הבעלים ולהציג אסמכתאות לגבי שוויו של המלאי שנפגע.

בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • רשימת הציוד או המלאי שנפגע.
 • דוחות כספיים או מסמכים, שמראים כי הציוד או המלאי שייך לכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון ואחרים).
 • אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
 • צילום צ’ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי קרן הפיצויים את התביעה ואת המסמכים הנדרשים וכל מסמך שיידרש בהתאם לצורך.

תביעה לפיצויים בגין נזקי מלחמה ניתן להגיש באופן מקוון באתר רשות המסים, תחת הלשונית קרן פיצויים – מס רכוש.

קישור לאתר מס רכוש – הגשת תביעה מקוונת.

מהם המסמכים הדרושים?

כדי להגיש תביעה, יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • טופס תביעה מקוון, המלא והחתום על ידי המבקש.
 • תעודת זהות או דרכון של המבקש.
 • אישור על הבעלות על הנכס שנפגע.
 • תמונות של הנזק שנגרם לנכס.
 • קבלות על הוצאות שנגרמו כתוצאה מהנזק.

לוח זמנים להגשת תביעה

הודעה על נזק – יש להגיש בתוך שבועיים מיום שקרה הנזק.

תביעה לפיצויים – יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום שקרה הנזק.

כיצד לערער על החלטת קרן הפיצויים?

ניתן לערער על החלטת קרן הפיצויים בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

אלות ותשובות על תביעות נזק ישיר לרכוש עקב פעולות איבה/מלחמה

שאלהתשובה
כיצד מפוצה מי שביתו נפגע כתוצאה ממלחמה/פעולת איבה?המדינה מפצה את האזרחים בגין נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מפעולת מלחמה או איבה, זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן. עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יגיעו אל האזרחים שביתם נפגע ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק ע”י בעלי מקצוע לפי בחירת הניזוק. במקרים בהם הניזוק אינו יכול לטפל בשיקום הנזק או מעוניין שהשיקום יבוצע על ידי המדינה, השיקום נעשה על ידי חברות משקמות הפועלות מטעם מס רכוש.
האם יש צורך להודיע לאנשי מס רכוש בקרות אירוע נזק מלחמה?כן, יש צורך להודיע לאנשי מס רכוש בקרות אירוע נזק מלחמה. ניתן לעשות זאת באופן עצמאי, על ידי הגעה לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה/פיגוע. כמו כן, עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) יגיעו לאזור הניזוק ויערכו שמאות.
כיצד מפצים על נזקים לעסק?פיצויים בגין הנזקים לציוד עסקי שנפגע הינו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה. עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה. לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע”מ) לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.
כיצד מגישים תביעה על נזקים לרכוש בשל פעולת איבה/פיגוע?ניתן להגיש תביעה על נזקים לרכוש בשל פעולת איבה/פיגוע באופן עצמאי, על ידי הגעה לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הינו עקב פעולות איבה/פיגוע. כמו כן, ניתן להגיש תביעה מקוונת באמצעות יישום אינטרנטי המופעל על ידי רשות המסים.
האם יש מגבלת זמן להגשת תביעה על נזקים לרכוש עקב פעולת איבה/מלחמה?כן, יש מגבלת זמן להגשת תביעה על נזקים לרכוש עקב פעולת איבה/מלחמה. הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק ותביעה לפיצויים יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

עורך דין נזקי רכוש יכול לעזור לכם בכל שלבי תהליך התביעה, החל מהגשת התביעה, דרך ניהול ההליכים המשפטיים, ועד לקבלת הפיצויים. עורך דין נזקי רכוש יכול גם לייעץ לכם לגבי הזכויות שלכם לפי החוק, ויכול לסייע לכם לקבל את הפיצויים המגיעים לכם.

לסיכום, תביעה לנזקי רכוש הינה תביעה שרצוי ומומלץ להגיש באמצעות עורך דין נזקי רכוש מלחמה, על מנת שתהיו זכאים לפיצוי מלא וראוי בגין הנזקים שנגרמו לרכושכם ותוך מיצוי מלוא הזכויות המשפטיות להם הינכם זכאים מכוח הדין והפסיקה.

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

 

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד תקנון ותנאי שימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!