משרד בוטיק המייצג בתביעות ביטוח,
תביעות נזיקין וליטיגציה מסחרית.
הבחירה שלך להצלחה מתחילה כאן!

תביעה בגין נזקי שריפה בדירה – פיצויים ותגמולי ביטוח להשבת המצב לקדמותו

שריפה היא אירוע טרגי שיכול להוביל לנזקים משמעותיים לרכוש ולנפש. כאשר שריפה מתרחשת בדירה, הנפגעים עשויים להיות זכאים לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם. עורך דין נזקי שריפה יכול לסייע לכם לקבלת הפיצוי המקסימלי.

זכאות לפיצויים תביעה נזקי שריפה

בישראל, חוק חוזה הביטוח תשמ”א-1981 קובע כי חברת ביטוח מחויבת לפצות את המבוטח בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה משריפה, אם השריפה נכנסת להגדרת “מקרה ביטוח” בפוליסת הביטוח.

לפי פקודת הנזיקין, מי שגרם לשריפה, בין אם ברשלנות ובין אם שלא ברשלנות, עשוי להיות אחראי לנזקים שנגרמו לצדדים שלישיים.

סעיף 39 לפקודת הנזיקין עוסק בהעברת נטל הראיה במקרה של שריפה. סעיף זה קובע כי במקרה בו נגרמו נזקים לצד שלישי כתוצאה משריפה, ונתבע השריפה הוא בעל הנכס או מי שגרם לשריפה, עובר עליו נטל הראיה להוכיח כי לא היתה התרשלות מצידו.

הסעיף מבוסס על ההנחה כי בעל הנכס או מי שגרם לשריפה, נמצא בעמדה טובה יותר מאשר התובע להוכיח כי לא היתה התרשלות מצידו. זאת מכיוון שבעלים של נכס אחראי לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע שריפה, ואדם שגרם לשריפה יודע טוב יותר מה גרם לשריפה.

סעיף 39 הוא חריג לכלל “המוצא מחבירו עליו הראיה”. לפי הכלל זה, על התובע להוכיח את תביעתו, ולנתבע אין חובה להוכיח דבר. עם זאת, במקרה של שריפה, סעיף 39 מעביר את נטל הראיה לנתבע, מה שמקל על התובע להוכיח את תביעתו.

להלן מספר דוגמאות לכך שבעל נכס או מי שגרם לשריפה יימצאו אחראים לנזקים שנגרמו לצד שלישי:

 • בעל נכס שלא התקין מכשירי בטיחות מתאימים, כגון מכשירי כיבוי אש או מערכת אזעקה.
 • אדם שגרם לשריפה כתוצאה מרשלנותו, כגון עישון במקום אסור או שימוש במכשירים חשמליים ישנים.

תביעת ביטוח במקרה של שריפה

כאשר שריפה נגרמת בשל רשלנות או גורם חיצוני, הנפגעים עשויים להיות זכאים לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם. במקרה זה, התובע יכול להגיש תביעה לחברת הביטוח שלו, אם יש לו ביטוח אש.

במקרה של שריפה, חברת הביטוח תבדוק את התביעה של התובע כדי לקבוע אם היא מכוסה בפוליסה. אם התביעה מאושרת, חברת הביטוח תשלם לתובע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו.

תביעת נזיקין רגילה במקרה של שריפה

במקרה של שריפה שנגרמה בשל רשלנות של אדם או גוף אחר, התובע יכול להגיש תביעה נזיקית רגילה. במקרה זה, התובע יצטרך להוכיח את קיומו של נזק, את הקשר הסיבתי בין השריפה לנזק ואת האחריות של הנתבע לשריפה.

הוכחת קיומו של נזק יכולה להיות מורכבת במקרה של שריפה, שכן הנזק יכול להיות פיזי, כלכלי או נפשי. הוכחת הקשר הסיבתי בין השריפה לנזק היא גם מורכבת, שכן ישנם גורמים רבים שיכולים לתרום לשריפה.

הוכחת האחריות של הנתבע לשריפה תלויה בנסיבות הספציפיות של המקרה. אם הנתבע היה רשלן, הוא עשוי להיות אחראי לשריפה גם אם לא היה הגורם הישיר לה.

הבדלים בין תביעת ביטוח לתביעה נזיקית רגילה

ההבדל העיקרי בין תביעת ביטוח לתביעה נזיקית רגילה במקרה של שריפה הוא בכך שבתביעת ביטוח, התובע צריך רק להוכיח את קיומו של נזק ואת הקשר הסיבתי בין השריפה לנזק. בתביעה נזיקית רגילה, התובע צריך להוכיח גם את האחריות של הנתבע לשריפה.

ההבדל השני הוא שבתביעת ביטוח, התובע פונה לחברת הביטוח שלו, ואילו בתביעה נזיקית רגילה, התובע פונה לגורם שאחראי להצתה או לפרוץ השריפה.

סוגי נזקים בתביעת נזקי שריפה

נזקי שריפה יכולים להיות מגוונים וכוללים:

 • נזק לרכוש, כגון ריהוט, מוצרי חשמל, בגדים ועוד.
 • נזק לדירה, כגון נזק לתשתיות, קירות, תקרות ועוד.
 • אובדן רווחים, כגון אובדן שכר דירה, אובדן הכנסות מעסק ועוד.

הליך הגשת תביעה נזקי שריפה

כדי להגיש תביעה בגין נזקי שריפה, יש לפנות לחברת הביטוח שלכם ולבקש פיצוי. חברת הביטוח תבדוק את התביעה שלכם ותודיע לכם אם היא מאשרת אותה. אם חברת הביטוח לא מאשרת את התביעה שלכם, תוכלו להגיש תביעה לבית המשפט.

תביעת בגין נזקי שריפה – פיצויים

במסגרת תביעת נזקי שריפה, התובע עשוי לדרוש פיצויים בגין מגוון נזקים, כגון:

 • נזק לרכוש: פיצויים בגין רכוש שנפגע או נהרס בשריפה, כגון ריהוט, מוצרי חשמל, בגדים ועוד.
 • נזק לדירה: פיצויים בגין נזק לדירה שנגרם בשריפה, כגון נזק לתשתיות, קירות, תקרות ועוד.
 • אובדן רווחים: פיצויים בגין אובדן הכנסות עקב השריפה, כגון אובדן שכר דירה, אובדן הכנסות מעסק ועוד.

סכום הפיצויים יקבע בהתאם לכל מקרה לגופו, תוך התחשבות בגורמים שונים, כגון:

 • מידת הנזק: היקף הנזק שנגרם לרכוש, לדירה או להכנסות.
 • גורם השריפה: אם השריפה נגרמה בשל רשלנות או גורם חיצוני.
 • הוכחת הנזק: היכולת של התובע להוכיח את קיומו של הנזק ואת גובהו.

פיצויים בגין נזקי שריפה

סוג נזקהגדרהפיצויים
נזק לרכושנזק שנגרם לרכוש, כגון ציוד, ריהוט, מוצרי חשמל, בגדים ועוד.ערך הרכוש שנפגע או נהרס.
נזק לדירהנזק שנגרם לדירה/לעסק, כגון נזק לתשתיות, קירות, תקרות ועוד.עלות התיקון או ההחלפה של הרכוש שנפגע.
אובדן רווחיםאובדן הכנסות עקב השריפה, כגון אובדן שכר דירה, אובדן הכנסות מעסק ועוד.ההכנסות שהתובע איבד עקב השריפה.

חשיבותו של חוקר שריפות בתביעת נזקי אש

חוקר שריפות הוא מומחה בתחום החקירה של שריפות. הוא בעל הכשרה מקצועית בתחום הכבאות, הבטיחות וחקירות אש. חוקר שריפות יכול לסייע בתביעת נזקי שריפה במספר דרכים:

 • זיהוי גורם השריפה: חוקר שריפות יכול לסייע לזהות את הגורם לשריפה, דבר שיכול להיות קריטי להוכחת התביעה.
 • קביעת גובה הנזק: חוקר שריפות יכול לסייע לקבוע את גובה הנזק שנגרם בשריפה, דבר שיכול לסייע בקביעת סכום הפיצויים.
 • הכנת חוות דעת: חוקר שריפות יכול להכין חוות דעת מקצועית בנושא השריפה, שתוכל לשמש כראיה בתביעה.

במקרים רבים, חברת הביטוח תדרוש חוות דעת של חוקר שריפות לפני שתאשר את תביעת הנזק. לכן, מומלץ להזמין חוקר שריפות בהקדם האפשרי לאחר השריפה, על מנת להכין את התביעה בצורה הטובה ביותר.

לסיכום, אם שריפה התרחשה בדירתכם או בעסק, חשוב לפעול במהירות כדי לקבל את הפיצויים המגיעים לכם. מומלץ להתייעץ עם עורך דין נזקי שריפה, המתמחה בתחום הנזיקין, שיעזור לכם להגיש את התביעה שלכם בצורה נכונה על מנת לקבל את מלוא הפיצוי על ההפסדים והנזקים שנגרמו לכם.

עו”ד ששי לב, המוביל את המשרד, הינו בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ומלווה את לקוחות המשרד להשגת הפיצוי המקסימלי.

* אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עורך דין. קראו עוד בתקנון ותנאי השימוש באתר.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

ששי לב עורך דין
ששי לב עורך דין

עו"ד ששי לב הינו מוסמך במשפטים בהצטיינות מאוניבריסטת תל אביב כן בעל תארים מתקדמים במנהל עסקים. השילוב של הניסיון המקצועי לצד הידע האקדמי מקנים לעו"ד לב את מלוא המיומניוות הנדרשות בניהול הליך משפטי והדבר בא לידי ביטוי בהישגים ובתוצאות לטובת הלקוחות.

מאמרים קשורים:

שיחת ייעוץ עם עורך דין להערכת סיכויי התביעה

לתיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות

תוכן העניינים:

לקוחות ממליצים

המידע סייע לכם? שתפו!

המשרד מספק שירותי ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ.

אנחנו פה להילחם עבורכם!